Od 1. února 2016 je ve Francii zavedena novinka pro průjezd motocyklů mezi pomalu jedoucími automobily

St 27. 01. 2016

I zahraniční řidiči by jí měli věnovat pozornost.

Jedná se o experiment prováděný v 11 departmentech, ve kterých se obzvláště často vyskytují zácpy v době dopravních špiček.
Motocykly o celkové šířce nepřesahující 1 metr mohou na vícepruhových směrově rozdělených silnicích projíždět mezi proudy automobilů.
Uvedené opatření by mělo zvýšit průjezdnost nejzatíženějších francouzských dopravních tepen. Současně by mělo zvýšit bezpečnost motocyklistů, kteří i v současné době projíždějí mezi proudy pomalu se šinoucích či stojících automobilů.

Nově zavedené výhody mohou využít jezdci na motocyklech o šířce nepřesahující jeden metr. Naopak se netýká jezdců na tříkolkách, motocyklech s postranním vozíkem či čtyřkolkách (obr. 1 v příloze). Novinka je od prvního února zavedena v celkem 11 departmentech – v Paříži a jejím okolí (Ile-de-France), Gironde, Rhone a Bouches-du-Rhone (obr. 2). Platí na dálnicích či silnicích o alespoň dvou pruzích v jednom směru jízdy a současně v úsecích s povolenou max. rychlostí jízdy 70 - 130 km/h v místech s velkou hustotou provozu, kde se vozidla pohybují rychlostí nejvýše 50 kilometrů v hodině. Nelze ji tedy aplikovat při jízdě ve městech. Uvedená pozemní komunikace musí být vybavena pevnými středovými svodidly.

Jak se nové pravidlo používá
Na dvouproudých silnicích smějí motocyklisté projíždět mezi automobily uprostřed, tedy mezi pravým a levým pruhem. Na tříproudových silnicích opravňuje nové opatření jezdce v jedné stopě projíždět mezi vozidly jen mezi krajním levým a dvěma zbývajícími pravými pruhy (obr. 3). Takto projíždět mohou jen tam, kde je mezi automobily dostatečně velký boční odstup, v žádném případě si nesmějí průjezd vynucovat. Motocyklisté nesmějí jet rychleji než 50 km/h. V případě, že projíždějí úsekem, kde probíhají práce na silnici, případně kde je vozovka pokryta sněhem či náledím, je tento způsob jízdy zakázán. Při tomto způsobu jízdy se motocyklisté nesmějí navzájem předjíždět. Uvedené výhody smějí využít jen v případě, že je hustá doprava a žádný z proudů vozidel se nepohybuje rychlostí vyšší než 50 km/h. V opačném případě jsou povinni se plynule zařadit do pruhů mezi jedoucí automobily (obr. 4).

Na co by měli pamatovat řidiči automobilů
Automobilisté by měli na průjezd motocyklů pamatovat, a tedy mezi sebou ponechávat dostatečný boční odstup. Při jakékoliv změně směru jízdy musí pečlivě ve zpětných zrcátkách zkontrolovat prostor kolem svého vozidla a vždy v dostatečném předstihu a míře použít příslušných ukazatelů změny směru jízdy. Zvláště pak by měli být opatrní při přejíždění z pruhu do pruhu a vyvarovat se bryskních jízdních manévrů. Vždy může být v bezprostřední blízkosti motocyklista. Jakmile se dají pomalu jedoucí automobily do pohybu a dosáhnou rychlosti nad 50 km/h, musí jejich řidiči pamatovat na umožnění plynulého a bezpečného zařazení svých jednostopých kolegů do příslušných pruhů. „Určitě se vyplatí počítat s tím, že motocyklisté budou uvedené možnosti využívat i v jiných částech Francie. Řidiči automobilů by měli na své jednostopé kolegy nahlížet s porozuměním. Přece jen kdyby i oni přesedli do svých automobilů, dopravní zácpy by se jen zhoršily,“ dodává Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti

Ve Francii je tradicí, že motocyklisté předjíždějí či míjejí pomalu jedoucí nebo stojící automobily mezi vyznačenými jízdními pruhy. Zahajovaný experiment se pokouší nastavit pravidla, která by měla vést ke zvýšení průjezdnosti vytížených vícepruhových komunikací a současně zajistit potřebnou bezpečnost silničního provozu. Pokud se osvědčí, stane se uvedený způsob jízdy součástí francouzských pravidel silničního provozu, a to nejspíše od roku 2020. „Měl by tak přispět ke snížení počtu usmrcených motocyklistů. Ve Francii se jízda na motocyklu těší značné oblibě. S tím ovšem souvisí, že se země galského kohouta - spolu s Itálií a Řeckem - řadí k evropským státům s nejvyšším podílem motocyklistů na celkovém počtu obětí dopravních nehod,“ uzavírá Roman Budský

Příloha zde.


nahoru