V Libereckém kraji jako jediném v ČR byl listopad bez obětí dopravních nehod


V kraji je příznivější i celková letošní bilance fatálních nehod.

Naopak v rámci celé České republiky došlo k dalšímu zvýšení počtu usmrcených.
Do konce letošního listopadu zemřelo na silnicích Libereckého kraje 20 osob, o tři méně než loni.
Vzrostl však počet vyšetřovaných nehod, rovněž tak i počty těžce a lehce zraněných.
Pravděpodobnost usmrcení při nehodě v Libereckém kraji byla nižší, než činí průměr České republiky.
V ČR letos zemřelo při nehodách o 33 osob více, počet těžce zraněných se snížil o 235.


Od ledna do listopadu letošního roku došlo na území Libereckého kraje k 3 563 dopravním nehodám vyšetřovaným Policií ČR. Při nich zemřelo 20 osob, dalších 111 bylo těžce a 1 078 lehce zraněno. Nejvyšší počet usmrcených byl na Liberecku (9), dále pak na Českolipsku (5), Jablonecku (3) a Semilsku (3). Přímé hmotné škody dosáhly 163 492 700 korun. Oproti roku 2014 počet nehod vzrostl o 329 (tj. o 10,2 %), při nich bylo usmrceno o tři osoby méně (pokles o 13 %), naopak počet těžce zraněných narostl o 4 (tj. o 3,7 %) a počet lehce zraněných o 64 (o 6,3 %). Výše přímých hmotných škod se zvýšila o 30 870 300 korun (tj. o 23,3 %).

„Hlavními příčinami smrtelných nehod byly nepřiměřená rychlost, nesprávný způsob jízdy a nedání přednosti. Při 2 210 nehodách v obci zemřelo 5 osob, ovšem 3 353 nehod mimo obec mělo za následek 15 usmrcených. Nehody mimo obec jsou tak bezmála 5x nebezpečnější,“ upřesňuje Vlasta Suchánková, vedoucí oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství PČR Libereckého kraje.
Devatenáct smrtelných nehod zavinili řidiči motorových vozidel (v jedenácti případech řidiči osobních automobilů, po čtyřech usmrcených jde na vrub motocyklistů a řidičů nákladních vozů), jednu cyklista.

„Při nehodách s asistencí alkoholu zemřeli 2 lidé, o jednoho méně než loni. V obou případech byla hladina alkoholu v krvi viníka vyšší než 1 promile. Bohužel však oproti roku 2014 byla zaregistrována jedna smrtelná nehoda, kdy byl viník pod vlivem drog,“ dodává Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje. Naopak kladným zjištěním je, že pravděpodobnost usmrcení při nehodě byla nižší, než je průměr za celou ČR - na jeden tisíc nehod vyšetřovaných Policií ČR zemřelo v Libereckém kraji 5,6 osoby, zatímco průměr České republiky je 7,2. 

Počet vyšetřovaných nehod byl vyšší i v České republice
Od ledna do listopadu letošního roku vyšetřovala Policie ČR celkem 84 888 dopravních nehod, zemřelo při nich 609 osob (do 24 hodin po nehodě), dalších 2 359 bylo těžce a 22 428 lehce zraněno. Přímé škody byly vyčísleny na 4 957 859 000 korun. Počet vyšetřovaných nehod vzrostl o 6 568 (tj. o 8,4 %), při nich zemřelo o 33 osob více (o 5,7 %) a o 636 byl vyšší i počet lehce zraněných (nárůst o 2,9 %). Počet těžce zraněných se naopak snížil o 235 (tj. o 9,1 %). Výše přímých škod vzniklých v důsledku nehod byla vyšší o 453 306 000 korun (tj. o 10,1 %).
K nejvyššímu počtu vyšetřovaných nehod došlo na území Prahy (19 587), naopak nejméně jich bylo v Karlovarském kraji (1 800). Nejvíce usmrcených bylo při nehodách ve Středočeském kraji (93), nejméně v Libereckém kraji (20). Rovněž tak nejvíce těžce zraněných figuruje ve statistikách středočeských policistů (370), naopak nejméně v Karlovarském kraji (50). Za prvních jedenáct měsíců letošního roku sice v ČR oproti roku 2014 vzrostl počet obětí nehod, avšak kraje Středočeský, Ústecký, Moravskoslezský, Vysočina a Liberecký se naopak mohou pochlubit bilancí příznivější.

Následky nehodovosti z pohledu aktuální Národní strategie bezpečnosti silničního provozu
Strategickým cílem aktuální NSBSP je dosáhnout v porovnání s rokem 2009 snížení počtu usmrcených na úroveň průměru zemí EU28 (tj. cca o 60 %) a počtu těžce zraněných o 40 %. V cílovém roce 2020 by na českých silnicích nemělo zemřít více než 333 osob a těžce zraněno by mělo být max. 2 122 jedinců. V letošním roce pak by nemělo zemřít více než 505 osob a počet těžce zraněných by neměl být vyšší než 2 676. V Libereckém kraji by neměl počet usmrcených překročit 15 a těžce zraněných 110. Už dnes je jisté, že počet obětí nehod bude v rámci celé ČR výrazně vyšší. Hlavní město Praha a kraje Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský ke konci listopadu sice předpoklady Národní strategie plní, v ostatních regionech však již došlo k překročení max. přípustného počtu usmrcených.
„Také v letošním roce zaznamenáváme citelný meziroční nárůst usmrcených při dopravních nehodách. Kromě nezměrné lidské tragédie s sebou nehody – především ty s vážným či dokonce smrtelným zraněním - nesou nemalé celospolečenské ekonomické náklady. V loňském roce se jednalo o 54 miliard korun, tj. cca 1,4 procenta HDP. Jeden pracovní týden tak naše země každoročně obětuje na reparaci následků dopravních nehod. Ve srovnání s průměrem EU28 je v ČR počet usmrcených na jeden milion obyvatel bezmála o 30 procent vyšší. Zkušenosti zemí s dlouhodobě příznivými statistikami závažných nehod dokazují, že je to zbytečné,“ uzavírá Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. 
 


nahoru