Škoda Auto, a.s. bude i nadále podporovat Tým silniční bezpečnosti


Zaměstnanci Škoda Auto, a.s. vybrali Tým silniční bezpečnosti opět do dlouhodobých zaměstnaneckých sbírek pro období 2016-2018.

•    Nezisková organizace Bezpečně na silnicích, o. p. s., známá pod značkou Tým silniční bezpečnosti, se zařadila mezi šest neziskových organizací, které podepsaly Memorandum na období let 2016-2018
•    Rozhodovalo 13 368 zaměstnanců mladoboleslavské automobilky
•    ŠKODA AUTO částku vybranou zaměstnanci zvýší formou „párování“ na dvojnásobek

ŠKODA AUTO, firemní Odbory KOVO a zástupci šesti neziskových organizací slavnostně podepsali Memorandum k projektu Dlouhodobé zaměstnanecké sbírky. Vybrané prostředky tak podpoří v letech 2016 až 2018 i činnost neziskové organizace Bezpečně na silnicích, o. p. s. Mladoboleslavský výrobce automobilů se na poli společenské odpovědnosti firem zaměřuje především na pomoc dětem, technické vzdělávání, bezbariérovou mobilitu a dopravní bezpečnost. Do podpory těchto aktivit se ovšem zapojují i zaměstnanci, a to prostřednictvím dlouhodobých zaměstnaneckých sbírek. V prvním kole projektu realizovaném v letech 2014 a 2015 takto zaměstnanci vybrali částku 1,77 mil. Kč, kterou firma svým příspěvkem zdvojnásobila.

Pro další období sbírek na následující 3 roky nominovali zaměstnanci ŠKODA AUTO 92 neziskových organizací, z nichž bylo následně vybráno 6 vítězných. I o nich rozhodovali samotní zaměstnanci hlasováním, do kterého se jich zapojilo 13 368. „Velký počet obdržených návrhů a přihlášek do našeho projektu ukazuje, jak silný a aktivní je neziskový sektor v České republice,“ uvedl Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast personalistiky. Zaměstnanci si mohou sami určit výši svého pravidelného příspěvku i to, ke které z vítězných organizací jejich částka zamíří. ŠKODA AUTO jako garant projektu pak bude pokračovat v takzvaném párování, to znamená, že částku vybranou zaměstnanci zvýší na dvojnásobek. „Je důležité, že do těchto aktivit jsou zapojeni zaměstnanci již od výběru neziskových organizací a že máme na zřeteli zdravotně znevýhodněné, charitu či ochranu přírody. Forma dobrovolných sbírek navíc dává lidem možnost přímo ovlivnit, jaký projekt svým příspěvkem podpoří,“ uvedl při podpisu Memoranda předseda Odborů KOVO MB ve ŠKODA AUTO Jaroslav Povšík.

Široké portfolio činností Týmu silniční bezpečnosti
Tým silniční bezpečnosti je značka, pod kterou již od roku 2010 vykonává své aktivity nezisková organizace Bezpečně na silnicích, o.p.s. Jejím hlavním posláním je prostřednictvím vhodných preventivních programů a aktivit přispívat ke snižování výskytu závažné dopravní nehodovosti. Záběr činnosti je opravdu široký.  V rámci programu “Chraňme naše děti” se zaměřuje na bezpečnost dětí a mládeže v silničním provozu, rovněž tak cílí v rámci dalších dvou programů “Na kole jen s přilbou” a “Učme se přežít” na bezpečnost cyklistů a motocyklistů. “Také se systematicky věnujeme komunikaci důležitých dopravně bezpečnostních témat. S klíčovými tématy souvisejícími s bezpečností na silnicích se může prakticky seznamovat široká veřejnost na našich akcích pořádaných v rámci celé České republiky. A není jich málo, jen letos jich bylo na tři sta,” upřesňuje ředitel organizace Jan Polák. Letošní novinkou je spuštění programu propagujícího moderní asistenční systémy vozidel, jež každoročně zachraňují mnoho životů. “Na bezpečnost silničního provozu nahlížíme jako na ucelený a navzájem provázaný systém. Jsme čelnými a aktivními propagátory tolik potřebného zavedení efektivního způsobu řízení celé uvedené oblasti v České republice, s využitím moderních manažerských a marketingových metod,” dodává za Tým silniční bezpečnosti Roman Budský.

 


nahoru