Celosvětový den obětí dopravních nehod připadá na neděli 15. listopadu

Čt 12. 11. 2015

Statistiky dopravních nehod mají daleko k ideálu. Skutečné počty usmrcených a vážně zraněných tak budou vyšší.

Na světě každoročně umírá při dopravních nehodách 1 250 000 lidí. Každý den přibyde 3 400 obětí, což odpovídá kapacitě deseti velkých dopravních letadel. Pokud nebudou přijata efektivní opatření, zemře v r. 2020 při nehodách na 2 miliony osob.
Statistiky dopravních nehod mají daleko k ideálu. Skutečné počty usmrcených a vážně zraněných tak budou vyšší.

Každoročně na světě zemře při dopravních nehodách 1,25 milionu lidí. Dalších až 50 milionů je zraněno. Každých 25 sekund zaregistrují statistiky jeden zbytečně zmařený lidský život. Rovněž tak ekonomické náklady jsou enormní, přesahují 500 miliard dolarů. Jedná se zhruba o 3 % hrubého domácího produktu. Více než dva pracovní týdny tak svět pracuje, aby reparoval následky dopravních nehod.

Ve světě průměrně ročně umírá 17,4 osob na 100 000 obyvatel. Nejvíce je to v Africe (26,6), dále pak ve východním Středomoří (19,9), západním Pacifiku (17,3), jihovýchodní Asii (17,0) a Americe (15,9). Evropské silnice jsou nejbezpečnější na světě, přesto na nich umírá 9,3 lidí na 100 000 obyvatel.

Dění na silnicích je nikoliv náhodou přirovnáváno k bojišti; počty usmrcených a zmrzačených lidí jsou však významně vyšší
Pokud by nebyla přijata radikální opatření, v roce 2020 by činil počet obětí dopravních nehod zhruba 2 miliony, počty zraněných by dosáhly 80 milionů. OSN proto vyhlásila Dekádu bezpečnosti silničního provozu 2011-2020. Jejím hlavním cílem je, aby v roce 2020 počty usmrcených nepřesáhly 1 milion. Každoročním připomenutím závažných následků nehod je Celosvětový den vzpomínek na oběti dopravních nehod vyhlašovaný od roku 2005 Organizací spojených národů na třetí listopadovou neděli. „Je symbolické, že na oběti nehod vzpomínáme krátce po celosvětovém Dni válečných veteránů. Dění na silnicích nejednou připomíná bojovou zónu, počty usmrcených a zmrzačených lidí jsou ovšem významně vyšší než v důsledku válečných operací“, doplňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.
 
Pět nejvýznamnějších zabijáků

Nejvíce se na nepříznivých statistikách nehod podílejí nepřiměřená rychlost jízdy, alkohol, nepoužívání motocyklistických přileb, bezpečnostních pásů a v neposlední řadě dětských zádržných systémů. Efektivní zaměření pozornosti na těchto pět oblastí může napomoci výrazně snížit počty usmrcených, neboť:
•    pětiprocentní snížení průměrné rychlosti může snížit počty mrtvých o 30 %;
•    přísné postihování nedodržování stanovených limitů alkoholu v krvi řidiče sníží počty mrtvých o 20 %;
•    používání přileb pro motocyklisty snižuje riziko usmrcení o 42 % a těžkého zranění o 69 %;
•    používání bezpečnostních pásů snižuje riziko vzniku smrtelného zranění o 50 % pro cestující na předních a o 25 % pro cestující na zadních sedačkách;
•    dětské zádržné systémy snižují riziko smrti dítěte až o 90 %.

Jen sedm procent států má efektivně právně ošetřeno všech pět oblastí. Mezi ně se řadí i Česká republika. Přesto však se v rámci Evropské unie řadí ke státům s nejhoršími statistikami fatálních dopravních nehod (v roce 2014 obsadila pomyslnou 21. příčku). „Za hlavní příčinu považuji nedostatečnou veřejnou poptávku po bezpečných silnicích. Celý systém řízení oblasti bezpečnosti silničního provozu je roztříštěný, není definován koordinující zastřešující subjekt, není využíváno moderních manažerských a marketingových metod. Pouhé přijímání různých technických novel právních norem se tak zákonitě bude míjet účinkem,“ vysvětluje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Celosvětově není kvalita statistik dopravních nehod vysoká - skutečné počty usmrcených a zraněných tak budou výrazně vyšší
Jen ve 34 státech se dají statistiky dopravních nehod považovat za vysoce kvalitní. Dalších 85 států disponuje údaji nízké kvality a 74 v podstatě nemá k dispozici žádná relevantní data. Navíc dopravní experti došli na základě analýz údajů ze 13 států k závěru, že statistiky nepodchycují zdaleka všechny usmrcené a zraněné při dopravních nehodách. Prochází jimi jen 95 % usmrcených, 69 % těžce zraněných, 27 % lehce zraněných ambulantně ošetřených v nemocnicích a 11 % ambulantně ošetřených mimo ně. Nehody, při kterých došlo pouze k materiálním škodám, jsou policii hlášeny jen ve 25 % případů. 
 


nahoru