Denní svícení zachraňuje životy

Čt 05. 11. 2015

Denní svícení snižuje pravděpodobnost střetu za dne o 8-15 %
Počty těžce zraněných se snižují o 20 a usmrcených až o 25 %

Dopad na zvýšení spotřeby a produkci emisí je téměř neměřitelný
Pravidla pro denní svícení v Evropě nejsou jednotná – v příloze je podrobný přehled o zásadách platících ve 41 zemích

Od sedmého února 2011 musí být v Evropské unii všechny nově schvalované modely osobních a dodávkových automobilů vybaveny tzv. denním svícením. O rok později začala tato povinnost platit i pro kamiony a autobusy. Jaký je potenciál uvedeného opatření snížit počty obětí dopravních nehod?

Za dne z 99 procent svítíme i v České republice.
V České republice byla zavedena povinnost vztahující se na všechna motorová vozidla svítit i za dne, při nezhoršené viditelnosti, 1. července 2006. Řidiči tak musí mít rozsvícena obrysová a potkávací světla, nebo světla pro denní svícení, je-li jimi vozidlo vybaveno. Výhodou používání speciálních světel pro denní svícení oproti první možnosti je lepší viditelnost pro ostatní účastníky silničního provozu a současně nižší spotřeba pohonných hmot. Nakolik řidiči tuto povinnost dodržují, poskytují odpověď průzkumy prováděné Centrem dopravního výzkumu v Brně. V roce 2006 dodržovalo tuto povinnost cca 98,5 % šoférů, nejlepší situace byla v roce 2011, kdy za dne svítilo přes 99,5 % automobilů. V loňském roce bylo osvětleno 99 % vozidel, nejlepší situace byla v Královéhradeckém (přes 99,5 %), nejhorší pak v Jihočeském kraji (necelých 98,5 %). Bližší informace se nacházejí v příloze.

Neosvětlená vozidla jsou nebezpečná
Špatná viditelnost neosvětlených vozidel za dne se podepisuje na polovině dopravních nehod. Ještě nebezpečnější je při jízdě křižovatkou, kdy má na svědomí až 80 % střetů. Naopak automobily, které svítí i za dne, jsou pro ostatní daleko lépe viditelné, a to díky zvětšení jejich kontrastu vůči okolí silnic. Navíc je ostatní účastníci silničního provozu považují za rychlejší, než ve skutečnosti jsou, a také odhadují, že se nacházejí blíže, než tomu doopravdy je. „Výzkumy prokazují, že osvětlení automobilů za dne nesnižuje viditelnost chodců, cyklistů ani motocyklistů. Naopak i oni profitují z lepší viditelnosti projíždějících osvětlených vozidel. Pravděpodobnost střetů za dne se tak snižuje o 8-15 procent, počet těžce zraněných o 20 a usmrcených dokonce až o 25 procent,“ dodává Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti

Za snížené viditelnosti (od soumraku do svítání, za mlhy, deště či hustého sněžení, při jízdě v tunelu apod.) musí mít ovšem vozidla rozsvícena obrysová a potkávací (příp. dálková) světla. Světla pro denní svícení je v žádném případě nahradit nemohou.

Dopad na výši spotřeby a produkovaných emisí téměř neměřitelný
Často je diskutován vliv osvětlení vozidel za dne na jejich spotřebu. Skutečnost je taková, že pokud řidiči používají k osvětlení svých automobilů klasických potkávacích světel, u automobilů s průměrnou spotřebou paliva 6,7 litru/100 km se zvýší spotřeba o 3 procenta, u vozidel se spotřebou 10 litrů na 100 km o 2 procenta a u kamionů, jejichž spotřeba je 33 litrů, se jedná pouze o jednoprocentní navýšení. Zvýšení emisí oxidu uhličitého (CO2) je maximálně 1,4 procenta. Pokud jsou však vozidla vybavena světly LED, je navýšení spotřeby jen o 0,1-0,3 a produkce emisí cca 0,1 procenta. „Při používání těchto světel s dlouhou životností navíc nedochází k tolik kritizovanému zvyšování spotřeby žárovek či xenonových výbojek v potkávacích světlometech. Benefity kvalitního denního osvětlení tak výrazně převažují nad negativy,“ upozorňuje Roman Budský.

Dodatečně namontovaná světla pro denní svícení
Výhody světel pro denní svícení jsou nesporné. Nic nebrání si je dodatečně namontovat na starší vozidla. Je ovšem třeba dodržovat příslušná pravidla. Homologovaná LED světla pro denní svícení jsou osazena speciálními LED čipy s vysokým výkonem cca 1W/čip; oproti běžným LED světlům tak mají pětinásobnou svítivost. Na jejich krycím skle musí být kromě homologační značky vylisována značka „RL“. V opačném případě se bude jednat o tzv. poziční světla nejčastěji umisťovaná na autobusy a kamiony ke zdůraznění jejich rozměru. Rozhodně však nemohou sloužit jako světla pro denní svícení.

Na jedno vozidlo se mohou na přední část namontovat dvě svítilny pro denní svícení. Musí vyzařovat světlo bílé barvy. Umísťují se ve výšce od 250 mm do 1 500 mm. Vzdálenost svítilen od bočního obrysu vozidla může být maximálně 400 mm, jejich nejmenší vzájemná vzdálenost je 600 mm (blíže viz příloha č. 3). Uvedená světla se musejí automaticky rozsvítit po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnout po jeho vypnutí. K automatickému zhasnutí musí dojít i po rozsvícení obrysových světel. Dodatečná montáž světel pro denní svícení není považována za přestavbu vozidla ani změnu technických údajů. Jejich umístění na vozidlo tak nepodléhá žádnému schvalování ani zápisu do technického průkazu. „Řidiči jedoucímu ve vozidle svítícím neschválenými osvětlením hrozí pokuta. Právem. Je stejně nebezpečný jako ti, kdo nesvítí vůbec,“ uzavírá Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Pokud jsou nedostatky v montáži světel pro denní svícení zjištěny při technické prohlídce na stanici technické kontroly, je takovému vozidlu omezena způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a provozovatel vozidla má 30 dní na to, aby závady odstranil,  v této lhůtě pak musí opětovně vozidlo přistavit k technické prohlídce.   

Pravidla pro denní svícení v Evropě nejsou jednotná
Evropa je klimaticky velmi rozmanitý kontinent. Pravidla pro používání denních světel proto nejsou jednotná. Povinně se za dne svítí v těchto zemích: Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Island, Litva, Lotyšsko, Makedonie, Norsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko. V Chorvatsku platí povinnost denního svícení od poslední říjnové do poslední březnové neděle, tedy od ukončení letního času do jeho začátku. V Itálii, Maďarsku, Rumunsku a Rusku platí celoroční povinnost svítit při jízdě mimo obydlené oblasti. Na Ukrajině platí povinnost svítit od 1. října do 30. dubna.
Ve Francii, Německu a Nizozemsku není svícení povinné, je však doporučené. Zajímavostí je, že na Gibraltaru platí obecný zákaz jízdy s rozsvícenými dálkovými světly. V Maďarsku, Řecku a Španělsku nelze jezdit s rozsvícenými dálkovými světly v obydlených oblastech. Bližší informace se nacházejí v příloze.

Zpracoval Tým silniční bezpečnosti na základě podkladů: Centra dopravního výzkumu Brno, Evropské komise, PČR, SWOV, z webového portálu Observatoře bezpečnosti silničního provozu.
 


nahoru