Ne všichni zranění jsou evidováni oficiálními statistikami dopravních nehod

St 07. 10. 2015

Světové statistiky každoročně evidují 1,25 milionu obětí dopravních nehod a dalších až 50 milionů zraněných.

Skutečné počty jsou však výrazně vyšší – oficiálním statistikám uniká 5 % usmrcených,
31 % těžce zraněných a 73 % lehce zraněných.
Problém se týká i evropských zemí, Českou republiku nevyjímaje.

Světové statistiky každoročně evidují 1,25 milionu obětí dopravních nehod a dalších až 50 milionů zraněných.
Statistiky dopravních nehod hrají důležitou roli při navrhování preventivních opatření i při vyhodnocování jejich efektivity. Je tak nadmíru důležité, aby byly přesné, úplné a aby poskytovaly potřebné informace. Ve více než 90 procentech států OECD jsou proto stavěny na policejních záznamech. Jejich výhodou je, že jsou vedeny dlouhodobě, nestranně, sbírají standardizovaná data. Statistiky vedené PČR patří k těm nejkvalitnějším. „Bohužel však ne všichni zranění při dopravních nehodách těmito statistikami procházejí. Řada případů není policistům nahlášena, data tak procházejí například pouze nemocničními záznamy či databázemi pojišťoven,“ konstatuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Ve státech EU28 panuje důvěra, že statistiky věrně zachycují počty smrtelně a těžce zraněných, naopak u nehod s lehkým zraněním už takový optimismus nepanuje. Dvě třetiny států připouštějí existenci tzv. podregistrace (underreportingu), tedy nehlášení dopravních nehod se zraněním. Příčin je více. „Nehoda často není policii hlášena pouze z důvodu „nízké“ (tedy podlimitní) škody a absence viditelného zranění. To se však může projevit později. V některých případech nemusí být nehoda záměrně registrována např. z důvodu spojitosti s jiným deliktem (odcizení vozidla, neoprávněné řízení, alkohol), podcenění nebo neznalosti následků,“ upřesňuje Jan Tecl z CDV Brno.

Jak (ne)přesné jsou oficiální statistiky nehod
Mezi oficiálními statistikami zraněných při dopravních nehodách a vlastní realitou může být propastný rozdíl. Dopravní experti došli na základě analýz údajů ze 13 států k závěru, že statistiky nepodchycují zdaleka všechny usmrcené a zraněné při dopravních nehodách - prochází jimi jen 95 % usmrcených, 69 % těžce zraněných, 27 % lehce zraněných ambulantně ošetřených v nemocnicích a 11 % ambulantně ošetřených mimo ně. Nehody, při kterých došlo pouze k materiálním škodám, jsou policii hlášeny jen ve 25 % případů. 

Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu (ETSC) zveřejnila výsledky studie analyzující data z 8 evropských států, včetně České republiky. Zjištěním je, že v oficiálních statistikách je podchyceno 38-97 % těžce zraněných a 16-76 % lehce zraněných. Nejméně často jsou evidovány nehody cyklistů, následují motocyklisté a chodci. Naopak zranění cestující v osobních automobilech jsou evidováni významně častěji.

Česká republika vykázala nadprůměrně vysoký stupeň podchycení zraněných v oficiálních statistikách. V českých policejních statistikách bylo evidováno cca 97 % těžce a 61 % lehce zraněných. Stupeň registrace se dále liší podle typu účastníka. „Nejvyšší je pro motorizované účastníky (řidiče a spolujezdce osobních automobilů a motocyklisty), naopak nízký je zvláště v případě lehkých zranění pro chodce (51 %) a především cyklisty (27 %). U cyklistů jsou zejména problematické případy nehody samotného cyklisty, které zpravidla nejsou hlášeny policii,“ uvádí Jan Tecl

Bez reálných statistických podkladů nemůže být prevence nehod účinná
Nejen ve státech EU jsou skutečné počty zraněných a rozsah škod vzniklých při dopravních nehodách významně vyšší, než lze dovodit z oficiálních statistik. Aby bylo možné navrhovat efektivní preventivní opatření a vyhodnocovat jejich účinnost, je nutno učinit kroky k tomu, aby politici a dopravní odborníci měli k dispozici skutečně reálná čísla. „Bylo by dobré zamyslet se nad tím, jak do oficiálních statistik vhodným způsobem zapracovat relevantní data, např. z nemocničních databází a záznamů pojišťoven. Ostatně i široká veřejnost si zaslouží být informována o tom, nakolik je fenomén dopravních nehod a jejich následků závažný,“ uzavírá Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.   


nahoru