Světová kampaň OSN věnovaná bezpečnosti dětí na silnicích se setkala s mimořádným ohlasem

Út 18. 08. 2015

Zapojilo se do ní na 20 000 českých školáků a předškoláků.
Celosvětově se zapojilo více než 700 000 osob ve 107 státech.
 

V celosvětovém srovnání jsou naše silnice pro děti relativně bezpečné. Přesto však každoročně při nehodách vyhasne několik mladých životů, další více než stovka nejmenších utrpí vážná zranění.  Česká republika se proto aktivně připojila k celosvětové akci vlastní kampaní "Chraňme naše děti", jež byla zorganizována Týmem silniční bezpečnosti ve spolupráci s  kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a samostatným oddělením BESIP Ministerstva dopravy a pod záštitou Asociace krajů České republiky.

Do aktivit se zapojilo široké spektrum subjektů – školky, základní školy, mateřská centra, obce, městští policisté, domy dětí a mládeže, Policie ČR, Tým silniční bezpečnosti, BESIP… Do vlastní kampaně bylo oficiálně přihlášeno celkem 87 dopravně bezpečnostních aktivit. Své akce přihlásilo 48 převážně prvních stupňů základních škol, 12 mateřských škol, 5 domů dětí a mládeže, 8 mateřských center, 5 obcí, 6 městských policií, 1 autoškola, 1 individuální subjekt a konečně též pracovní skupina při odboru dopravy Magistrátu města Ostrava. Svou konferenci Dopravní výchova s Bezpečnou školkou, které se zúčastnili představitelé 90 mateřských školek, přihlásil Goodyear Bezpečná školka. Ovšem akcemi zaměřenými na bezpečnost dětí žila celá Česká republika. Výuku dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích absolvovalo v týdnu od 4. do 10. května přes 10 000 dětí. Besip v jednotlivých krajích ve spolupráci s dalšími subjekty zapojil do aktivit zhruba 7 000 dětí. Pokračovala také jednotlivá kola Dopravní soutěže mladých cyklistů, a to jak oblastními, tak okresními koly. Do soutěže se v tomto týdnu zapojilo 2 260 dětí.

„České silnice jsou pro děti jedněmi z těch bezpečnějších. Počet předškoláků i školáků zapojených do kampaně svědčí o upřímném zájmu nejen škol, ale i dalších institucí a rodičů o bezpečí dětí v silničním provozu,“ konstatuje ředitelka Kanceláře WHO v České republice Alena Šteflová. Zapojení více než dvaceti tisíc dětí do kampaně všechny příjemně překvapilo. To platí i pro zapojení dalších lidí, nejen těch, kteří to mají takříkajíc v popisu práce, tedy Policie ČR, koordinátorů a pracovníků Besipu, příslušníků Městské policie v jednotlivých obcích, ale také rodičů, učitelů, zástupců samosprávy a řady dalších. „Je vidět, že zdraví a bezpečí našich nejmenších i těch trochu odrostlejších leží na srdci prakticky všem. S koncem kampaně ovšem zájem o bezpečnost dětí v silničním provozu nekončí. Společnými silami a také svým příkladem bychom měli dále kontinuálně budovat co nejbezpečnější prostor pro děti a jejich pohyb po komunikacích,“ říká Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Soutěžilo se o hodnotné ceny. Dopravnímu hřišti v Jablonci n. Nisou byla udělena speciální cena
V rámci kampaně byla vyhlášena i soutěž o hodnotné ceny. Soutěžilo se ve třech kategoriích:
•    nejlepší školní aktivita pro skupinu dětí (třídu nebo i celou školu);
•    nejlepší aktivita provedená jinou než školní organizací (např. městskou policií, mateřským centrem apod.);
•    nejoriginálnější individuální aktivita pro děti nebo skupinu dětí (mimoškolní aktivita).

Soutěž byla vyhodnocena dne 25. června. V porotě zasedli ředitelka Kanceláře WHO v České republice Alena Šteflová, zástupce Týmu silniční bezpečnosti Roman Budský a vedoucí samostatného oddělení BESIP MD Martin Farář. V první kategorii zvítězila Základní škola Vysoké nad Jizerou se svým projektem „Chodec v provozu v ČR a Velké Británii“, ve druhé Mateřské centrum Klubíčko Horní Cerekev, jež zorganizovalo naučně zábavnou akci pro rodiny s dětmi, a konečně ve třetí kategorii se vítězem stali obyvatelé obytného satelitu v Květnici, komunity HATS, kteří se rozhodli spojit bezpečí svých dětí v silničním provozu s vybudováním skutečné sousedské komunity. Každý z výherců obdržel ceny od sítě prodejen papírnictví McPen. Současně bylo rozhodnuto, že bude udělena speciální cena dopravnímu hřišti v Jablonci nad Nisou, a to v podobě čtyř jízdních kol, jež budou každodenně k dispozici dětem absolvujícím na daném hřišti hodiny dopravní výchovy. Celkově tak byly rozděleny ceny za zhruba 53 000 korun.

Webové stránky kampaně www.chranmenasedeti.cz ovšem zůstávají i nadále aktivní. Nově slouží všem, kteří hledají inspiraci a vhodné materiály k tomu, jak efektivně pojmout dopravní výchovu ve školkách a školách. Ale nejen jim. Zajímavé tipy a rady zde najdou všichni, kdo to s bezpečností dětí v silničním provozu myslí vážně. 


nahoru