Řidiči by neměli zapomínat, že je každý přejezd unikátně označen

St 22. 07. 2015

Celkem 98 % dopravních nehod v EU způsobených na železničních přejezdech jde na vrub účastníkům silničního provozu. Střet s vlakem je pro ně nejnebezpečnějším typem nehody, hrozí téměř 20x vyšší riziko vzniku smrtelné dopravní nehody než u dopravních nehod obecně. Hlavními příčinami jsou především spěch a nepozornost.

Během roku 2014 došlo v ČR na železničních přejezdech celkově k 149 srážkám s vlakem vyšetřovaných Policií ČR, přičemž 83 se jich stalo v obci a 66 mimo obec. Střet nepřežilo 23 lidí. Dopravní nehody na přejezdech tak vykazují nejvyšší závažnost, tj. počet usmrcených na jeden tisíc vyšetřovaných nehod. Zatímco v loňském roce tento ukazatel obecně činil 8, u nehod na přejezdech to bylo 154. Při střetu s vlakem na přejezdu tak je riziko vzniku fatální dopravní nehody bezmála 20x vyšší než u nehod obecně.   

Evropská agentura pro železnice (ERA) uvádí, že v téměř 98 % nehod na železničních přejezdech se jedná o pochybení na straně účastníků silničního provozu. „Nicméně nejedná se o neznalost příslušných předpisů, ale spíše o důsledek spěchu, nepozornosti či aktuálně zhoršené kondice řidiče,“ upřesňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Nejvýraznější roli při vzniku těchto dopravních nehod hraje nevěnování se plně řízení vozidla, což je i nejčetnější příčina vzniku dopravních nehod vůbec. Dalšími příčinami jsou nerespektování dopravního značení, nerespektování výstražného zařízení a nepřiměřená rychlost.

Pravidla jsou jasná. Postihy za jejich porušení nemalé
„Zákon o silničním provozu jednoznačně stanoví, jak se chovat při přejíždění či přecházení železničního přejezdu. Rovněž tak jsou stanoveny citelné sankce pro případ nedodržení příslušných ustanovení zákona,“ konstatuje Ondřej Horázný, předseda Asociace autoškol ČR. (více v příloze č. 1). V každém případě je třeba pamatovat, že vlak v případě nouze hned tak nezastaví. Jeho hmotnost bývá minimálně ve stovkách tun, brzdná dráha z 90 km/h činí
až 1 200 metrů. Neopatrné vjetí či vstoupení na železniční trať se tak lehce může stát zásadní životní chybou.

Unikátní systém číslování přejezdů
V roce 2009 u nás vznikl ojedinělý systém označování železničních přejezdů. Celkem je u nás 8 000 přejezdů a každý z nich má své unikátní číslo, které je nezaměnitelné. Číslem je označen každý z nich, proto když je potřeba zastavit provoz na železnici, měla by dotyčná osoba číslo přejezdu nahlásit při volání na linku 112 nebo 150. Operátoři se následně spojí s dispečerským pracovištěm na železnici a provoz je omezen či zastaven do několika málo minut.


Podklady: RAILWAY SAFETY PERFORMANCE IN THE EUROPEAN UNION, European Railway Agency, 2014; PČR


 


nahoru