Jsou skutečně dvě vteřiny mezi vozidly pro všechny bezpečné?

St 10. 06. 2015

Nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly dlouhodobě patří k  nejčastějším příčinám vzniku dopravních nehod u nás. Obecné pravidlo, které je známo nejen z autoškol, hovoří o tom, že je vhodné dodržovat dvouvteřinový odstup. Skutečně však stačí pouhé dvě vteřiny?

Řidiči neustále vedou debaty, co je důležité pro zachování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly.  Důležité jsou především tyto faktory:

Reakční doba řidiče. Řidič musí zaregistrovat, že nastává nezvyklá situace, vyhodnotit míru její rizikovosti a zvolit adekvátní řešení. To však není v žádném případě jednoduché. Připravený řidič v optimální kondici registruje nezvyklou situaci ihned, nepřipravenému to trvá nemalých sedm desetiny sekundy . Následuje doba, kdy řidič vyhodnocuje míru rizikovosti. Připravený řidič se rozhodne za dvě desetiny vteřiny, nepřipravený až třikrát déle. Pak následuje vlastní reakce k odvrácení nebezpečí. To trvá přibližně dvě desetiny sekundy. Řidič začne reagovat za 0,4, nebo až 1,5 sekundy. „To je dost podstatný rozdíl. Na dálnici potřebuje řidič, který neočekává nebezpečí, až o 40 metrů delší vzdálenost, než adekvátně zareaguje,“ upozorňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Účinnost brzdné síly. Pokud se řidič rozhodne vyřešit kritickou situaci intenzivním brzděním, musí počítat s tím, že plného náběhu brzdného účinku nebude dosaženo ihned. U osobního vozidla se bude jednat o zhruba desetinu sekundy, u vozidla vybaveného brzdami vzduchovými (nákladní vozy a autobusy) bude tento čas až téměř šestkrát delší.

Schopnost zpomalení brzd. Jednotlivé kategorie vozidel se značně liší v tom, nakolik jsou při použití brzd schopny zpomalovat. Teoreticky si nejúspěšněji vedou osobní automobily, autobusy zpomalují o 15 procent hůře (to ovšem za předpokladu, že nepřevážejí cestující – v opačném případě málokterý řidič autobusu sáhne po plném brzdném účinku). Nákladní vozidla mohou zpomalovat o 25 procent hůře. Ačkoliv je to překvapivé, nejhůře mohou brzdit motocykly, které mají až o více než třetinu delší brzdnou dráhu než osobní vozidla. A to ještě pouze v případě optimálních podmínek.

Dvě sekundy ne pro všechny typy vozidel
Dvousekundový vzájemný odstup tak platí spíše pro řidiče osobních vozidel. Řidiči nákladních automobilů by měli volit odstup minimálně o půl sekundy větší. Motocyklisté by měli pamatovat, že jsou na tom nejhůře, a tedy nerozpakovat se volit až třísekundový odstup od vpředu jedoucího vozidla. Těsná jízda v závětří kamionu, jehož řidič náhle prudce zabrzdí, bude pro jezdce v jedné stopě téměř jistě tragická. Pokud je ovšem vozovka mokrá, pod sněhem či jede řidič za tmy nebo mlhy, lze všem doporučit jediné – prodloužit vzdálenost mezi vozidly o další jednu až dvě sekundy. Opomíjet by se neměl ani stav pneumatik.

Průzkum provedený brněnským Centrem dopravního výzkumu napovídá, že čeští řidiči si s bezpečným odstupem příliš hlavu nelámou. „Ze sledovaného vzorku 144 000 řidičů až 37 procent následovalo vpředu jedoucí vozidlo s odstupem menším než 2 sekundy. Což je skutečně nebezpečné,“ komentuje závěry výzkumu Jindřich Frič z Centra dopravního výzkumu. Ostatně uvedený nešvar je problémem v řadě evropských států. Za nedodržení bezpečné vzdálenosti může být tamními policisty udělena pokuta ve výši mnoha set eur. Navíc hrozí přidělení trestných bodů a vyslovení zákazu řízení až na několik let.


nahoru