Dětská sedačka zmírní následky nehody. Prevence před ní je však vždy v rukou řidiče.

Po 01. 06. 2015

Již při rychlosti 15 km/h může být dopravní nehoda pro dítě přepravované bez dětské autosedačky smrtelná. Přesto ji někteří řidiči stále nepoužívají. Během prvních čtyř měsíců letošního roku byly dvě z celkově pěti usmrcených dětí přepravovány nepřipoutané, na předních sedadlech.

Děti, které nejsou přepravovány v předepsaném zádržném systému, čelí sedminásobně vyššímu riziku úmrtí při dopravní nehodě. Pokud dojde ke kolizi vozidla v rychlosti 50 km/h, na posádku působí takové síly, jež znamenají zvýšení hmotnosti každé z přepravovaných osob na 25násobek. Spoléhat na to, že udržíme v rukou třicetikilogramové dítě, jehož nárazová hmotnost bude v okamžiku kolize činit nemalých 750 kilogramů, je pošetilé. Nepřipoutané dítě bude čelit následkům jako po volném pádu z výšky 10 metrů. Belgický institut pro bezpečnost silničního provozu BIVV uvádí, že dokonce náraz v rychlosti 15 km/h může mít pro nepřipoutané dítě fatální následky. „Dětské autosedačky významně snižují riziko vzniku fatálního zranění při nehodě. Statistiky dopravní nehodovosti dokazují, že je ovšem nelze považovat za zázračný všelék, základem bezpečí dítěte je zodpovědná jízda rodičů,“ upozorňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Kategorie dětských autosedaček

Dnešní dětské autosedačky jsou konstruovány s ohledem na anatomická specifika dětské postavy. Hmotnost hlavičky nejmenšího dítěte činí až 25 procent jeho celkové hmotnosti, zatímco u dospělého člověka se jedná o cca 6 procent. V případě kolize tak působí na hlavu a krk malých dětí usazených čelem ve směru jízdy enormní síly, jež mohou zanechat trvalé zdravotní následky. Navíc hmotnost a výška dětí se s věkem rychle mění, nepostačí tak používat jakési univerzální sedadlo. Aby bylo dítě při prudkém brzdění či dokonce kolizi účinně chráněno, je třeba je usadit do autosedačky příslušné hmotnostní kategorie

Jak vybrat a správně používat dětskou sedačku?

Sedačka vždy musí odpovídat věku a hmotnosti dítěte. Zvážit je třeba též její umístění. Lze doporučit, aby děti seděly v sedačkách obrácených zády ke směru jízdy co nejdéle, přinejmenším do 3 - 4 let jejich věku. Účelem umístění dětské sedačky obrácené zády ke směru jízdy je především poskytnout oporu hlavě a celé páteři v případě čelního nárazu. Síly vzniklé při takovém nárazu jsou rozptýleny do větší části těla. Je ovšem třeba pamatovat na bezpodmínečné vypnutí příslušného airbagu. V opačném případě aktivovaný airbag přimáčkne autosedačku do sedadla a dítě by pravděpodobně utrpělo smrtelná poranění hlavy a krku. Nebezpečí hrozí i při nehodách v malých rychlostech, neboť se airbagy nafukují již při nárazech v rychlosti okolo 30 km/h. Větší děti jsou zpravidla přepravovány v autosedačce orientované ve směru jízdy. V tom případě odsuňte sedadlo co nejvíce vzad. Pokud je sedačka příliš blízko palubní desce, může vybuchující airbag dítě vážně zranit.

Kdy je dětská autosedačka povinná – v ČR a vybraných evropských státech

V ČR platí povinnost přepravovat ve vozidle, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky (blíže viz paragraf č. 6 Zákona o provozu na pozemních komunikacích). Pokud se však vypravíme s dítětem do zahraničí, pamatujme, že pravidla pro přepravu dětí mohou být značně odlišná. Policisté bývají při silničních kontrolách nekompromisní, mohou řidiči zakázat jízdu, dokud nebude vozidlo vybaveno odpovídajícím dětským zádržným systémem. Navíc hrozí nemalý finanční postih.   


nahoru