Světová kampaň OSN, věnovaná bezpečnosti dětí na silnicích, se setkala s mimořádným ohlasem


Světová kampaň OSN věnovaná bezpečnosti dětí na silnicích se setkala s mimořádným ohlasem. Aktivně se jí zúčastnilo 106 států. Česká republika rozhodně nechyběla. Do kampaně se zapojilo na 20 000 českých školáků a předškoláků.

Do Třetího světového týdne bezpečnosti silničního provozu, vyhlášeného OSN a Světovou zdravotnickou organizací na 4. až 10. května 2015, se zapojilo více než 200 000 subjektů ze 106 států. V České republice se od poloviny dubna do konce května s problematikou bezpečnosti silničního provozu seznámilo více než 20 000 dětí. Aktivity budou pokračovat i po ukončení kampaně.

Bezpečnost dětí v silničním provozu tradičně bereme v České republice vážně. Pokud se jedná o počet usmrcených a vážně zraněných dětí, patří dnes české silnice k těm světově bezpečnějším. Přesto bohužel děti na našich silnicích stále přicházejí o život. Je proto přirozené, že se Česká republika aktivně připojila k celosvětové akci vlastní kampaní "Chraňme naše děti".

Do aktivit se zapojilo široké spektrum subjektů – školky, základní školy, mateřská centra, obce, městští policisté, domy dětí a mládeže, Policie ČR, Tým silniční bezpečnosti, BESIP… Akcemi zaměřenými na bezpečnost dětí žila celá Česká republika. Výuku dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích absolvovalo v týdnu od 4. do 10. května přes 10 000 dětí. Besip v jednotlivých krajích ve spolupráci s dalšími subjekty zapojil do aktivit zhruba 7 000 dětí. Pokračovala také jednotlivá kola Dopravní soutěže mladých cyklistů, a to jak oblastními, tak okresními koly. Do soutěže se v tomto týdnu zapojilo 2 260 dětí… V České republice jsme to vzali opravdu vážně. Navíc i po ukončení kampaně budou aktivity zaměřené na bezpečnost dětí pokračovat.

Několik příkladů z uplynulých dní

Vybrat to nejzajímavější je opravdu těžké. Všechny akce měly něco do sebe. Když se navíc zapojí srdce… Ostatně posuďte sami:

•    Ústecká Základní škola Vojnovičova dlouhodobě bere bezpečnost dětí na silnicích velmi vážně. A potvrdili to i během kampaně. 29. dubna obsadili žáci školy druhé místo v rámci okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Čtvrtého května vyrazili žáci 4. tříd do děčínského Hopsária, kde po nezbytné teoretické průpravě mohli prakticky předvést, jak se umějí bezpečně pohybovat v silničním provozu jako chodci a cyklisté. Následující dva dny se všichni žáci čtvrtých ročníků zapojili do projektového dne s názvem Bezpečně na silnici, mj. besedovali o příčinách dopravních nehod a svých vlastních zkušenostech. Ve druhém květnovém týdnu byla pozornost zaměřena na žáčky prvních až třetích tříd. Došlo i na soutěž na koloběžkách. Aktivity jsou plánovány i na závěr května. „Před zahájením kampaně se sešla pracovní skupina pedagogů a rozpracovala harmonogram na celý měsíc. Do akcí se kromě celé naší školy zapojily i další organizace. Kromě jiného byly vytvořeny vlastní pracovní listy a kvízy, jež budou využívány při dalších dopravně bezpečnostních aktivitách naší školy,“ dodává ředitelka školy Jana Linhartová. 

•    V Havířově se na šedesát dětí z osmi základních škol zúčastnilo dopravní soutěže „Pohár skřítka Dopraváka“. Mladí cyklisté při zdolávání sedmikilometrové jízdy v terénu poskytovali první pomoc, osvěžovali si znalost dopravních značek, řešili dopravní situace a také na překážkách předváděli, jak bravurně ovládají techniku jízdy na bicyklu.

•    Žáci jedné z chomutovských škol se vypravili s paní učitelkou a asistentkami do centra, opakovali si zásady bezpečného pohybu v silničním provozu. Pamatovali i na vozíčkáře, mapovali a hodnotili, nakolik jsou pozemní komunikace přizpůsobeny jejich specifickým potřebám.

•    Děti v jedné z havířovských mateřských škol strávily den plný dopravní výchovy na dopravním hřišti. Seznámily se se základními pravidly silničního provozu a hned si všechno upevnily při praktických ukázkách bezpečné jízdy na koloběžce či autíčkách.

•    Na dopravním hřišti havířovské mateřské školy Místní proběhla zábavně poučná dopravní soutěž „Mámo, táto, přesvědč mě, že jezdíme bezpečně“.  Soutěžili rodiče se svými dětmi. A bylo opravdu živo, neboť se 68 ratolestmi dorazilo celkem 72 rodičů. Zúčastnili se též havířovští hasiči, účastníci akce se tak mohli seznámit s jejich činností a technikou. Konec byl opravdu sladký. Kdo nasbíral 6 bodů v podobě razítek, dostal patřičnou odměnu - pravý „silniční“ dort. 

•    V Hodslavicích se zapojili i příslušníci Policie České republiky. S dětmi základní a mateřské školy si popovídali o značkách, vysvětlili, jak se bezpečně pohybovat v provozu. Děti je na oplátku seznámily se svým návrhem uspořádání dopravního hřiště, jež zanedlouho vznikne přímo u jejich školy. „Myslíme, že náš projekt má smysl, protože naší vesnicí vede silnice první třídy a každý den tady projede velké množství automobilů. Bohužel se s tím nedá nic dělat, a tak se alespoň snažíme chránit naše děti,“ říká Renata Pernická ze základní školy v Hodslavicích.

•    Žáci základní školy v Žichovicích vytvořili seznam rizikového chování a rizikových míst v okolí jejich školy. Děti také samy připravují plán, jak by mohlo vypadat nové dopravní hřiště před jejich školou.

•    Ke kampani se přihlásil i Klub dopravní prevence pro MŠ v Sokolově. Po celý rok se věnuje ucelenému program dopravní výchovy. V dubnu a květnu pracovníci Domu dětí a mládeže do svého programu zapojili dalších 12 mateřských školek. Iva Ondrejková, ředitelka Domu dětí a mládeže v Sokolově, dodává: „Dopravní výchovu pro MŠ máme zakomponovánu ve školním vzdělávacím programu a věnujeme se jí v několika blocích. Pro naši výuku také používáme interaktivní tabuli, na kterou si připravujeme vlastní programy a konkrétní dopravní situace z našeho okolí. Moc si vážíme podpory a spolupráce města Sokolov a odboru dopravy.“

•    Svou konferencí Dopravní výchova s Bezpečnou školkou, které se zúčastnily zástupkyně 90 mateřských školek, se přihlásil také Goodyear Dunlop Tires Czech.

•    Bezpečnosti předškolních dětí se věnuje i Tým silniční bezpečnosti.  „V letošním roce jsme seznámili již více než tisícovku nejmenších formou hry s možnými nebezpečími silničního provozu,“ konstatuje zástupce Týmu Jan Polák.  

A aktivity stále pokračují…

I během posledního květnového týdne budou probíhat akce určené našim nejmenším. Příkladem budiž již zmíněná ZŠ Vojnovičova v Ústí nad Labem. Ve středu 27. května čtvrťáci a osmáci v rámci výtvarné výchovy zpracují společný grafický návrh dopravního hřiště, následující den proběhne celoškolní projektový den Bezpečně na silnici ve spolupráci s Městskou policí a Besipem. Akce se zúčastní všech více než 600 žáků školy, od předškoláků po deváťáky.

„České silnice jsou pro děti jedněmi z těch bezpečnějších. Počet předškoláků i školáků zapojených do kampaně svědčí o upřímném zájmu nejen škol, ale i dalších institucí a rodičů o bezpečí dětí v silničním provozu,“ konstatuje ředitelka Kanceláře WHO v České republice Alena Šteflová.
 
„Musím konstatovat, že zapojení více než dvaceti tisíc dětí do projektu kampaně nás příjemně překvapilo. To platí i pro zapojení dalších lidí, nejen těch, kteří to mají takříkajíc v popisu práce, tedy Policie ČR, koordinátorů a pracovníků Besipu, příslušníků Městské policie v jednotlivých obcích, ale také rodičů, učitelů, zástupců samosprávy a řady dalších. Je vidět, že zdraví a bezpečí našich nejmenších i těch trochu odrostlejších leží na srdci prakticky všem. S koncem měsíce ale kampaň rozhodně nekončí. Společnými silami a také svým příkladem bychom měli dále kontinuálně budovat co nejbezpečnější prostor pro děti a jejich pohyb po komunikacích,“ říká Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Vše o kampani, ale také inspiraci pro další práci s dětmi při dopravní výchově najdete na stránkách www.chranmenasedeti.cz
 


nahoru