Kampaň Chraňme naše děti v České republice zahájena

Út 28. 04. 2015

Celosvětově se řadí zranění utrpěná při dopravní nehodě mezi tři hlavní příčiny úmrtí dětí. Třetí světový týden bezpečnosti silničního provozu OSN je proto zaměřen právě na ně. Zapojte se i VY!

Každoročně zemře na silnicích celého světa 1,25 milionu lidí. Z nich téměř 190 000 jsou děti a mladí lidé ve věku do 18 let. Dopravní nehody se tak dlouhodobě řadí mezi největší zabijáky nastupující generace. Smrt se dětem nevyhýbá ani na českých silnicích. Kancelář Světové zdravotnické organizace v České republice a Tým silniční bezpečnosti se proto rozhodly ve spolupráci se Samostatným oddělením BESIP Ministerstva dopravy, pod záštitou Asociace krajů České republiky, upoutat pozornost široké veřejnosti k problematice bezpečnosti dětí v silničním provozu.

Každodenně umírá na světových silnicích více než 500 dětí a další tisíce utrpí zranění. Jedná se o dlouhodobý jev.  Není tak překvapením, že letošní již třetí Světový týden bezpečnosti silničního provozu, vyhlášený OSN a Světovou zdravotnickou organizací na 4. až 10. května 2015, je zaměřen právě na bezpečnost našich nejmenších v silničním provozu. A připojuje se i Česká republika. „Každý z nás může svou trochou přispět k tomu, aby se české silnice staly pro naše nejmenší bezpečné. A nezáleží na tom, zda se jedná o centrální instituci, regionální či obecní úřad, policisty, školy, rodiče, novináře či širokou veřejnost,“ konstatuje ředitelka Kanceláře WHO v České republice Alena Šteflová.  

Česká republika se sice dlouhodobě řadí mezi státy s nejmenším počtem usmrcených dětí na milion obyvatel, bohužel však v loňském roce došlo k významnému nárůstu obětí mezi našimi nejmenšími. Na dlouhodobě příznivých statistikách závažných nehod dětí se podepisuje řada faktorů, jedním z nejdůležitějších je nesporně systematická dopravní výchova. „Dopravní psychologové říkají: jak žiješ, tak řídíš. Pokud lidé žijí hekticky, je takový i způsob jejich řízení. Ke změně takového postoje přispívá dopravní výchova, kterou považuji za jednu z klíčových dlouhodobých investic do bezpečnosti na našich silnicích. Věřím, že se děti díky ní stanou lepšími řidiči. Už teď ale mohou působit na své blízké, aby se na silnicích chovali zodpovědněji,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

V uplynulých dvaceti letech došlo k několikanásobnému snížení počtu obětí nehod z řad dětí. Bohužel však oproti roku 2013 loňské statistiky evidují o osm mrtvých dětí více, což znamená 100% nárůst. Ani letošní rok se nevyvíjí příznivě, za první tři měsíce evidujeme již čtyři usmrcené děti. „Chovat se bezpečně a ohleduplně v silničním provozu platí pro všechny jeho účastníky. Dětem to musíme nejen vysvětlovat, ale být pro ně i dobrým příkladem“, dodává ředitel služby dopravní policie plk. Tomáš Lerch.

Bezpečnost na silnicích je pro všechny kraje důležitým tématem. V loňském roce na našich silnicích zemřelo 688 osob. Zvláště tragicky pak je vnímána každá nehoda, při které zemře nebo je vážně zraněno dítě. „Každoročně jsou investovány nemalé částky do zlepšování dopravní infrastruktury, nicméně klíčovým faktorem nadále zůstává tzv. lidský faktor,“ doplňuje předseda Rady Asociace krajů České republiky Michal Hašek.

„BESIP i pro letošní rok připravuje celou řadu aktivit, které jsou zaměřeny na děti. Jedná se o dopravní výchovu od mateřských školek až po studenty středních škol a rovněž tak i o konkrétní aktivity v jednotlivých regionech,“ říká Martin Farář, vedoucí samostatného oddělení BESIP MD.

Připojit se k naší společné akci může opravdu každý, a to třeba realizací projektového dne zaměřeného na dopravní výchovu na základní škole, preventivní dopravně bezpečnostní aktivitou ve svém bydlišti či regionu, akcí v rámci mateřského centra, nebo jen vyjádřením podpory této myšlence. „Uvědomuji si, jak důležitá je v těchto věcech prevence a výchova dětí, aby věděly, jak se v provozu chovat a minimalizovat všechna rizika. Chci proto nejen navázat na své předchůdce, ale ještě akcelerovat podporu hlavního města, a to nejen politickou, ale i finanční,“ říká náměstek pražské primátorky Petr Dolínek.

Využijme všech aktivit nejen k nalezení ještě účinnějších způsobů, jak citelně zredukovat závažnou dopravní nehodovost, ale i k zamyšlení se nad životními hodnotami. Hodnotami nastupující generace, hodnotami každého z nás. „Každodenní dění na silnicích je věrným zrcadlem kvality mezilidských vztahů ve společnosti,“ konstatuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

„Špatné příklady dokáží být i jedním z rozhodujících faktorů v úrazovosti dětí. Rodiče i všichni blízcí by si měli uvědomit, jak moc ovlivňují to, jestli dojde k úrazu dítěte,“ říká Veronika Benešová, přední specialistka na úrazovost dětí a mládeže.

Přihlásit se k aktivitám letošního Světového týdne bezpečnosti silničního provozu je jednoduché. Stačí navštívit webové stránky www.chranmenasedeti.cz, zde jsou všechny potřebné informace a můžete se zde také zaregistrovat a vyjádřit podporu tomuto projektu.


nahoru