Notice (8): Undefined offset: 0 [APP/controllers/content_news_controller.php, line 161]
Aktuality - Projekt Na kole jen s přilbou bude pokračovat | TSB

Projekt Na kole jen s přilbou bude pokračovat

Pá 01. 05. 2015

I v průběhu cyklistické sezóny letošního roku se návštěvníci nejen horských oblastí České republiky setkají s hlídkami, které budou poutavými akcemi upozorňovat na vhodnost a účelnost používání bezpečnostních prvků při jízdě na kole.

Od konce dubna do října bude dalším ročníkem pokračovat projekt Na kole jen s přilbou. Projekt, na kterém spolupracuje obecně prospěšná společnost Bezpečně na silnicích s Horskou službou ČR a dalšími partnery, si klade za cíl snížení nehodovosti a zejména následků dopravních nehod cyklistů, zapříčiněných nedodržováním bezpečnostních zásad při jízdě na kole. Důraz kampaně je kladen především na použití ochranných bezpečnostních přileb.

Bližší informace o projektu najdete průběžně na webových stránkách projektu nebo facebooku.nahoru