Výukové video reportáže z nehodových lokalit

Ne 30. 11. 2014

Mladí řidiči často vnímají řízení jako určitý druh zábavy a získání řidičského oprávnění jako příznak dospělosti.

Při samotném řízení se pak projevuje impulsivnost, sebedůvěra, tolerance vůči riziku a další vlastnosti, které dělají jejich jízdu nebezpečnou. Cílem našeho projektu je vybrat a zmapovat lokality, kde došlo k vážným dopravním nehodám, a poukázat na nebezpečí, které na nich hrozí. Dále pak z popisů těchto nehod abstrahovat časté chyby, kterých se mladí a začínající řidiči nejvíce dopouští, a poukázat na vhodnou prevenci.

Výstupem projektu jsou video reportáže z těchto lokalit, které budou dispozici v autoškolách, na internetu a na vyžádání také u nás.nahoru