Dětské úrazy v dopravě byly hlavním tématem Dní bez úrazů v Libereckém kraji

Pá 13. 06. 2014

Děti jsou bezesporu nejohroženější skupinou účastníků silničního provozu. I přes výrazný trend snižování následků nehod dětí, pohled do statistik jednoznačně poukazuje na nutnost se tomuto tématu pečlivě věnovat.

Od vzniku samostatné České republiky do konce roku 2013 zemřelo při dopravních nehodách v České republice 719 dětí ! ve věku 0-14 let. Další tisíce byly těžce zraněny.

Detailnějším pohledem do statistik nehodovosti můžeme odhalit tři zásadní okruhy problémů, které pomocí prevence můžeme zmírnit. Je to určitě chování dětí jako cyklistů, v roli chodců a jejich účast jako spolujezdce ve vozidle. První dvě můžeme ovlivnit efektivní dopravní výchovou dětí, která musí probíhat jednal ve školách ale i v rodině. Kvůli třetímu okruhu problémů musíme preventivně působit na rodiče.

Dopravní výchova dětí, zapojení rodičů do této výchovy a jejich vzdělávání v této oblasti je předmětem programů Libereckého kraje a Týmu silniční bezpečnosti, který působí v Libereckém kraji ve školách, školkách a prezentuje dopravně bezpečnostní témata veřejnosti. V této oblasti má za sebou Liberecký kraj za poslední roky řadu projektů a stovky aktivit. Dále také významně podporuje systematickou dopravní výchovu na dopravních hřištích v Libereckém kraji, jejímž garantem je Ministerstvo dopravy ČR.

V letošním roce se Liberecký kraj v rámci jmenovaných činností připojil také k osvětové kampani Zdravých měst tzv. Dním bez úrazů a uspořádal dvoudenní akci, která proběhla ve středu 11.6.2014 na dětském dopravním hřišti v Liberci pro školní skupiny a ve čtvrtek 12.6. v obchodním centru FORUM Liberec prezentací pro veřejnost. Do příprav a realizace se mimo Libereckého kraje a Týmu silniční bezpečnosti zapojil také Oblastní spolek českého červeného kříže v Liberci a Krajská hygienická stanice Libereckého kraje. Programem na dopravním hřišti prošlo cca 120 dětí, následnou prezentaci v obchodním domě navštívilo několik stovek návštěvníků.

Fotogalerie zde.nahoru