Tragickým koncům nehod cyklistů se dá předcházet

Pá 16. 05. 2014

Již zítra startuje čtvrtý ročník projektu Na kole jen s přilbou v Jizerských horách.

V okolí Nové Louky v Bedřichově budete mít možnost setkat se s cyklohlídkami, které budou informovat o bezpečném pohybu na horách a vysvětlovat, jak správně vybrat a používat bezpečnostní přilbu, nebo jak mít vybavené kolo. Tabu nebude ani téma alkoholu v souvislosti s jízdou na kole.

Ani obrovské riziko poranění hlavy a možné fatální následky nepřimějí některé cyklisty k tak základní prevenci, jakou je nošení cyklistické přilby. A přitom statistiky jsou přímo děsivé. Z celkem 58 usmrcených cyklistů v minulém roce jich 48 nemělo při nehodě na hlavě. Právě na prevenci se zaměřuje projekt Na kole jen s přilbou, který tento víkend zahajuje svůj již čtvrtý ročník roadshow, při které putuje po českých horách.

„Naše zkušenosti s nehodami cyklistů jsou častější a závažnější, než bychom si rozhodně přáli. V letních měsících, zejména pak o prázdninách, najdeme v našich horách řadu cyklistů, kteří stále jakoby zapomínají, jaké riziko úrazu jim hrozí. V horských oblastech je nepoužití ochranné přilby o to nebezpečnější, že se jedná o náročnější terén, návštěvníci hor zpravidla absolvují delší trasy, snadno se unaví a jsou pak daleko blíže chybě a pádu z kola. V mnoha případech je cyklista navíc pod vlivem alkoholu,“ uvádí Jiří Brožek, náčelník Horské služby ČR.

Detailnější pohled do statistik nehod cyklistů ukazuje na zvýšený počet vážných nehod právě v letních měsících, a zejména pak v období prázdnin. A právě v tomto období můžete na našich horách a vyhledávaných cyklotrasách a cyklostezkách narazit na tzv. cyklo-hlídku kampaně Na kole jen s přilbou, kterou připravily neziskové organizace Bezpečně na silnicích spolu s hlavním partnerem Horskou službou ČR.

Úkolem kampaně je upozornit cyklisty na možná nebezpečí a ovlivnit v co největší míře cyklisty směrem k bezpečnější a ohleduplnější jízdě na kole. S vědomím společenské důležitosti ji podporují více jak čtyři desítky partnerů, mezi nimiž nechybí například Asociace krajů ČR, MŠMT, BESIP, apod. Hlavní záštitu nad kampaní převzal pro letošní rok Jiří Ježek, paralympijský vítěz a mistr světa v cyklistice.

"Cyklistika je krásný a oblíbený sport, příjemný způsob rekreace nebo třeba dopravy do zaměstnání. Jízda na kole ale bohužel přináší i riziko pádu, který může mít fatální následky. I když jsem profesionál a na kole opravdu "umím", helmu považuji za absolutní samozřejmost. Přilba už několika lidem v mém nejbližším okolí zachránila život. Jízda na kole bez přilby je obrovský a nesmyslný risk. A nezáleží na tom, zda se jedná o cestu do práce nebo na nákup, o sportovní vyjížďku s přáteli, či o výlet s rodinou. Přál bych si, aby stejně jako ve vyspělých zemích, byla jízda na kole s přilbou pro lidi samozřejmostí,“
řekl Jiří Ježek.

Hlavní téma kampaně je cyklistická přilba a její správné použití. Tedy absolutní a rozhodující minimum, které může ovlivnit, zdali naše jezdecká chyba a následný pád bude mít vážné či méně vážné následky. Bezprostředně po nehodě může dojít například ke krvácení, otřesu mozku, nebo jinému poškození mozkové tkáně. Následky ovšem nemusí být pouze v bezprostředních okamžicích po nehodě, ale mohou mít i trvalý ráz. Důsledkem poranění hlavy mohou být poruchy osobnosti nebo se mohou stát spouštěcími mechanismy takových onemocnění, jako je například epilepsie. Dalšími tématy kampaně jsou správná výbava kola, viditelnost a používání reflexních materiálů a dále jízda na kole pod vlivem alkoholu.

„Přímá komunikace s cílovou skupinou je vždy nejefektivnější způsob jak chování účastníků silničního provozu na poli lidského činitele ovlivnit. Ze zkušeností s předchozí obdobné kampaně a z práce ve školách a školkách víme, jakým způsobem motivaci vést. Náš tým je proškolen v problematice bezpečnosti silničního provozu, účastní se pravidelně doškolovacích kurzů, má za sebou také kurz komunikace,“
uvedl Jan Polák z organizace Bezpečně na silnicích.

Pro dokreslení nepříznivé situace dodal, že vývoj závažných dopravních nehod cyklistů má sice tendenci klesat, přesto se podílí na celkovém počtu usmrcených v ČR každoročně zhruba jednou desetinou. V absolutních číslech to znamená 58 usmrcených v loňském roce, 64 v tom předloňském. Za posledních dvacet let zemřelo při dopravních nehodách 2 165 cyklistů.

Podrobnosti o projektu najdete na www.nakolejensprilbou.cznahoru