Dopravní výchova v rodině - DDH v Jablonci nad Nisou

Čt 27. 03. 2014

Na dětském dopravním hřišti, v ulici Podskalí 9, v Jablonci nad Nisou, ve dnech 26. 3. a 27. 3. 2014. proběhla akce s názvem „Dopravní výchova v rodině“. Akce byla zaměřena na rodiče, děti a seniory a byla realizována Městskou policií Jablonec nad Nisou a Tým silniční bezpečnosti byl přizván pro výuku tématu bezpečného poutání v automobilu a ve spolupráci Českým červeným křížem JBC.

Cílem bylo upozornit na různá nebezpečí zejména v silniční dopravě. Program se skládal ze tří tematických okruhů, které se opakovali v časových intervalech. Městská policie připravila besedu na téma dítě – účastník silničního provozu. Druhý blok byl věnován Týmu silniční bezpečnosti s tématem bezpečné poutání + názorné ukázky. Jako třetí proběhla beseda s Českým červeným křížem na téma základy první pomoci, také včetně názorných ukázek. Pro každého účastníka byl připraven reflexní materiál.

 nahoru