Den s dopravní výchovou na MŠ v Doksech

St 19. 02. 2014

I v novém roce Tým silniční bezpečnosti pokračuje v osvětě dětí v mateřských školách.

DsDV na MŠ probíhal na základě metodických materiálů a pokynů metodiky vytvořené pro TSB LK. Členové TSB LK komunikovali s dětmi dopravní program pro MŠ. Pro děti byl připraven program formou her, zábavných, poučných prezentací. S účastníky prezentací byla komunikována témata: bezpečné chování chodce a pasažéra ve vozidle, viditelnost a reflexní materiály, vnímání smysly – dopravní prostředí. Veškerá prezentace probíhala interaktivní formou pomocí verbálně-pohybových říkanek, hrdinů, kteří děti doprovází v dopravních příběhách (pan Vajíčko a pan Brabora), vše za pomoci praktických ukázek tak, aby děti byly vtáhnuty do tématu a interiorizovaly si komunikované oblasti dopravní výchovy.

 nahoru