Školení pro osoby, které jsou aktivní v dopravní bezpečnosti a pro dobrovolníky

St 08. 01. 2014

Bezpečně na silnicích, ve spolupráci se ŠKODA AUTO a.s. a za její finanční podpory, připravila projekt "Školení pro osoby, které jsou aktivní v dopravní bezpečnosti a pro dobrovolníky".

Školení bylo určeno především obcím, preventistům z řad Policie ČR, strážníkům Městské Policie, mateřským centrům, učitelům základních a mateřských škol, neziskovým organizacím, občanským a zájmovým sdružením, příspěvkovým organizacím a v neposlední řadě i dobrovolníkům z řad široké veřejnosti. Školení proběhlo formou semináře o rozsahu tří hodin (proběhly vždy dva semináře v každé z vybraných lokalit – Mladá Boleslav, Liberec, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou) a je pro účastníky zdarma.


Cílem školení bylo proškolení výše uvedených zájmových a profesních skupin v dopravní výchově a prevenci silniční bezpečnosti. Dále seznámit účastníky se zásadami práce s dětmi a efektivní výukou dopravní bezpečnosti s ohledem na věkové skupiny dětí. Školení bylo sestaveno tak, aby probíhalo interaktivní formou. Během školení probíhaly i ukázky výukových hodin a metod výuky dopravní výchovy.

 


 nahoru