Projekt "Na kole jen s přilbou" bude pokračovat v květnu

Pá 14. 02. 2014

I v průběhu cyklistické sezóny letošního roku se návštěvníci nejen horských oblastí České republiky mohou setkat s hlídkami, které budou poutavými akcemi upozorňovat na vhodnost a účelnost používání bezpečnostních prvků při jízdě na kole.

Od května do září bude dalším ročníkem pokračovat projekt Na kole jen s přilbou. Projekt, na kterém spolupracuje obecně prospěšná společnost Bezpečně na silnicích s Horskou službou ČR a dalšími partnery, si klade za cíl snížení nehodovosti a zejména následků dopravních nehod cyklistů, zapříčiněných nedodržováním bezpečnostních zásad při jízdě na kole. Důraz kampaně je kladen především na použití ochranných bezpečnostních přileb.

Bližší informace o projektu najdete průběžně zde.nahoru