Bezpečně na silnicích o.p.s. s Poláczkem v mateřské školce

Pá 22. 11. 2013

V pátek Tým Bezpečně na silnicích vyrazil s dopravně bezpečnostním programem do Jazykové mateřské školky v Liberci.

 

Tým Bezpečně na silnicích se minulý měsíc zúčastnil školení na téma Happening v rámci mezinárodního projektu Poláczek. V návaznosti na školení zorganizoval happening v MŠ Jazykové v Liberci, jehož se zúčastnily i dvě účastnice z Polska - Justyna a Karolina. Téma happeningu bylo zaměřeno na aktuální problematiku, která nastává každý rok na podzim, a tou je viditelnost. Program byl tak obměnou klasického programu do MŠ, se kterým Tým BNS navštěvuje mateřské školky. Program byl obohacen o výtvarnou část, výroby vlastního Poláczka, kterého děti vybavily reflexními materiály. Celé dopoledne tak bylo vedeno dvojjazyčně, tedy česko-polsky. Děti se mimo jiné dozvěděly od návštěvy z Polska, jak vypadá dopravní prostředí i za hranicemi. Všechny děti zároveň zjistily podobnost našich jazyků, a že pokud navštíví naše sousedy, nemusí se bát s nimi komunikovat. Na závěr byl každý účastník již tradičně odměněn reflexními pásky.nahoru