Den otevřených dveří v dopravním podniku v Liberci s tématy BESIPu

Ne 22. 09. 2013

V sobotu 21. září se konal Den otevřených dveří v Dopravním podniku v Liberci. Akci i přes nepřízeň počasí navštívilo několik stovek zájemců z řad veřejnosti z Liberce a blízkého okolí. Tým silniční bezpečnosti u toho nechyběl

BESIP zde při této příležitosti prezentoval témata bezpečnosti chodce, neboť například v loňském roce (2012) nalezlo smrt na silnicích v České republice 146 chodců, tedy téměř 22% ze všech úmrtí na silnicích byli chodci, což z nich tvoří druhou nejohroženější skupinu. Celkový procentní podíl úmrtí chodců při dopravních nehodách v městských oblastech v roce 2012 je však ještě vyšší. Vyjádřeno čísly se jedná o 41% úmrtí chodců v městských oblastech v ČR, zatímco průměr v EU je 37%. Z těchto důvodů je ochrana chodce pro tento rok prioritním evropským tématem.

S iniciativou zabývat se problematikou chodců a jejich ochrany jako prioritou v tomto roce přišla Organizace spojených národů (United Nations – UN) společně se Světovou zdravotnickou organizací (World health organization - WHO), ve svém společném prohlášení pod iniciativou Dekáda akcí pro BESIP 2011-2020 (Decade of Action for Road Safety 2011-2020). Tyto dvě organizace vyhlásili na toto téma i Globální týden bezpečnosti na silnicích, který proběhl na začátku května. Den otevřených dveří tak můžeme v návaznosti na proběhlé akce chápat jako jejich volné pokračování, a to se společným cílem – snížení počtu a zejména následků dopravních nehod chodců. Vzhledem k vysokému procentu úmrtí chodců v městských oblastech v ČR je důležité se touto problematikou zabývat a přimět veřejnost zamyslet se nad tím, co je jako chodce v městských oblastech ohrožuje nejvíce. Je to zvýšená koncentrace vozidel? Nebo je to neznalost? Či pouhá nepozornost? Každý z těchto prvků má jistě podíl na černých číslech chodců. Na základě těchto skutečností BESIP při příležitosti Dne otevřených dveří v Dopravním podniku Liberec, vymezil a formou zážitku prezentoval témata týkající se právě oblastí:

  • Zvýšení povědomí bezpečného chování cestujících v MHD
  • Zvýšení povědomí bezpečného chování chodců vůči MHD
  • Zvýšení povědomí o bezpečnosti chodce při střetu s automobilem
  • Zvýšení povědomí o správném pohybu chodce v dopravním prostředí
  • Zvýšit povědomí o viditelnosti chodců a používání reflexních a fluorescenčních materiálů


nahoru