Střážníci v Českém Těšíně oslovovali cyklisty

Čt 15. 08. 2013

Město Český Těšín se zapojilo do projektu na podporu zvýšení bezpečnosti cyklistů „Na kole jen s přilbou“, jehož nositelem je Bezpečně na silnicích o.p.s. a hlavním partnerem Horská služba ČR, o.p.s.

Návštěvníci Českého Těšína se mohli v sobotu 10. srpna setkat v okolí Sportovní lávky se strážníky, kteří oslovovali cyklisty, předávali jim cyklistické desatero BESIP a cyklo-mapy vydané v rámci projektu "Na kole jen s přilbou". „Nešlo o žádnou akci, kde bychom rozdávali pokuty rodičům, jež dětem podle zákona přilbu neoblékli. Naopak, chtěli jsme s nimi hovořit o smysluplnosti ochrany hlavy. Zájemcům jsme vysvětlili, jak správně vybrat a používat bezpečnostní přilbu, jak mají mít podle vyhlášky vybavené kolo, proč je důležité, aby za zhoršených světelných podmínek nejen viděli na cestu, ale byli i sami vidět,“ říká strážník a manažer prevence kriminality Petr Glaic. Městská policie se také v rámci svého rozpočtu na preventivní akce vybavila reflexními prvky, které zájemcům rozdávala.

„Jsme velmi rádi, že se k našemu projektu přidala řada společností ze soukromého sektoru a dále řada autorit z oblasti zvyšování a prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Projekt „Na kole jen s přilbou“ je tak více vidět a zvyšuje se šance jeho úspěchu, který, jak doufáme, se pozitivně promítne ve snížení nehodovosti cyklistů. Letos plánujeme celkem 50 dní po celé České republice, při kterých se budeme bavit s cyklisty na téma jejich bezpečnosti a soutěžit o hodnotné dárky. Město Český Těšín a strážníci tamní Městské policie se stali jedním z partnerů projektu a ve svém regionu uspořádali den pro cyklisty, za což jim patří velký dík,“ říká ředitel obecně prospěšné společnosti Bezpečně na silnicích Jan Polák.

 

 Mediální výstupy:

 nahoru