Tým BNS na jubilejním 10. dni otevřených dveří v Dopravní společnosti Zlín

Út 02. 07. 2013

Jubilejní 10. den otevřených dveří v Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice proběhl za účasti BESIPu. Další dny otevřených dveří s tématem bezpečnosti na silnicích budou pokračovat.

V sobotu 15. června se konal v pořadí již 10., tedy jubilejní Den otevřených dveří Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice. Akci navštívilo na 3 500 zájemců z řad veřejnosti ze Zlína a blízkého okolí.

Mimo ukázky vozidel a techniky, se kterou se Zlínští pravidelně setkávají v ulicích svého města, zde prezentoval svá témata i BESIP. Hlavním bylo téma bezpečnosti chodce, které je letošním celosvětovým tématem bezpečnosti provozu na silnicích. S iniciativou zabývat se problematikou chodců a jejich ochrany jako prioritou v tomto roce přišla Organizace spojených národů (United Nations – UN) společně se Světovou zdravotnickou organizací (World health organization - WHO), ve svém společném prohlášení pod iniciativou Dekáda akcí pro BESIP 2011-2020 (Decade of Action for Road Safety 2011-2020).

Problematika nehodovosti chodců je velmi výrazná i v České republice a BESIP tuto skutečnost reflektuje svými letošními aktivitami. V loňském roce (2012) nalezlo smrt na silnicích v České republice 146 chodců. Téměř 22% ze všech úmrtí na silnicích byli chodci, což z nich tvoří druhou nejohroženější skupinu účastníků silničního provozu. Celkový procentní podíl úmrtí chodců při dopravních nehodách v městských oblastech v roce 2012 je však ještě vyšší. Vyjádřeno procenty se jedná o 41% úmrtí chodců v městských oblastech v ČR, zatímco průměr v EU je 37%.

Vzhledem k vysokému procentu úmrtí chodců v městských oblastech je důležité se touto problematikou zabývat a přimět veřejnost zamyslet se nad tím, co nás jako chodce v městských oblastech ohrožuje nejvíce. Je to zvýšená koncentrace vozidel? Nebo je to neznalost pravidel? Či pouhá nepozornost nebo nerespektování ostatních účastníků? Každý z těchto prvků nese na nehodovosti chodců jistě svůj podíl a je nutné se jimi zabývat. Samostatnou kapitolou jsou pak děti v roli chodce, kde je nutné jim vpravit správné návyky chování a respektu v dopravním prostředí. To ostatně BESIP a řada dalších organizací velmi dobře realizují v rámci dopravní výchovy žáků základních škol a projektů, které na ni navazují.

Nyní je však cílem BESIPu vtáhnout do tématu více veřejnost, resp. rodiče s dětmi tak, aby se mohli bezpečněji pohybovat v dopravě, ovlivňovat své okolí a efektivněji se podílet na dopravní výchově svých dětí. Tento trend jakési sdílené odpovědnosti v Evropě a tedy i v České republice sílí a jeho efektivita je zřejmá. Proto se BESIP společně s vybranými dopravními podniky vydal cestou výukových prezentací. Další dny otevřených dveří nás čekají ještě v září a říjnu, konkrétně 21.9.2013 v Liberci a 5.10.2013 v Hradci Králové.

 

 nahoru