Projekty v oblasti bezpečnosti silničního provozu v Euroregionu NISA budou nyní efektivnější

Pá 10. 05. 2013

To si tedy alespoň vzal za cíl projekt, jehož nositelem je o.p.s. Bezpečně na silnicích z Liberce a společnost WORD (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego) Jelenia Góra. V rámci tohoto projektu vzniká databáze všech aktivit oblasti BESIP v Euroregionu tak, aby pro všechny dotčené a aktivní subjekty bylo snadnější své aktivity plánovat, realizovat a případně na nich spolupracovat.

V současné době totiž existuje na úrovni Euroregionu Nisa celá řada institucí, které se podílejí na prevenci a zvyšování bezpečnosti provozu. Vzniká tak nepřeberné množství projektů, jejichž cíle a výstupy se v mnohém překrývají. Nyní jim přibyde nástroj, kde mohou vyhledávat partnery pro své projekty, nebo se jen inspirovat jak efektivně zrealizovat ten svůj.

„Programy pro děti v oblasti dopravní výchovy jsou příkladem toho, jak by se dala řada projektů sdílet a tím pádem ušetřit na jejich realizaci. Existuje již spoustu materiálů, které jsou volně k dispozici, a to jak těch metodických, tak i výukových. Není třeba bádat a vymýšlet vymyšlené. V nové databázi projektů tak stačí vyhledat, kdo danými materiály disponuje a zdali již některé programy neběží. Danou instituci pak stačí kontaktovat a spojit se při realizaci programů pro děti. Podle našich zkušeností se tak dá ušetřit hodně času a prostředků a programy dělat s jasnějšími výsledky. Dalším příkladem využití tohoto nástroje je pak společné podávání např. přeshraničních projektů, kdy často hledáme toho správného partnera v zahraničí. V tomto ohledu bychom rádi do budoucna tuto databázi obohatili i o subjekty a projekty ze sousedního Německa“, říká Jan Polák z Bezpečně na silnicích o.p.s.

A co tedy můžeme najít na stránkách http://databaze.besip-lk.cz. Zejména výpis subjektů, které se podílejí na dopravně bezpečnostní práci v ERN na české a polské straně, včetně jejich krátkého popisu čím konkrétně se v této oblasti zabývají. Dále pak hlavně seznam projektů s detailnějším popisem, případně odkazy na další informace. Součástí budou také případné dokumenty, výukové materiály, obrázky a videa. Projekty budou vkládány do databáze i zpětně za dva uplynulé roky a to i projekty, které jsou ukončeny nebo přerušeny.

Oblasti, které databáze zatím pokrývá jsou následující:
• Dopravní výchova dětí a podpůrné projekty
• Projekty navazující na autoškoly
• Projekty související s dohledem nad silničním provozem a spoluprací městských strážníků a Policie ČR
• Projekty řešící bezpečné uspořádání komunikací a upozorňující na nehodové úseky

Partneři projektu si slibují, že krok vytvoření takové databáze povede k iniciaci dalších projektů a rozvíjení a úspoře při projektech již běžících. Projekt vytvoření této databáze je spolufinancován prostřednictvím Fondu malých projektů – Euroregion Nisa – česko-polský program Cíl III / Cel III.

 nahoru