V letošním roce bude projekt "Na kole jen s přilbou" pokračovat. Jeho působnost se rozšíří takřka do celé republiky

Pá 19. 04. 2013

V roce 2013 se projekt rozšiřuje na další horské oblasti České republiky s působností Horské služby ČR (Jizerské hory, Krkonoše, Krušné hory, Šumava, Orlické hory, Jeseníky, Beskydy) a další oblasti cyklostezek, které jsou cykloturisticky oblíbené (např. Pardubický kraj, Jihomoravský kraj).

Obecným cílem projektu je snížení nehodovosti a zejména následků dopravních nehod cyklistů v ČR zapříčiněným nesprávným použitím bezpečnostních prvků při jízdě na kole, prostřednictvím komunikační kampaně o dodržování bezpečnostních zásad při jízdě na kole. Důraz kampaně bude kladen na použití ochranných bezpečnostních přileb.

Specifickými cíli projektu jsou:

1. Prostřednictvím přímé komunikace s cyklisty poskytnout informace a upozornit na nebezpečí nedodržování zásad bezpečné jízdy na kole a použití ochranných přileb.

2. Změna chování cyklistů směrem k bezpečnějšímu a odpovědnějšímu pohybu na kole a další rozšíření těchto informací v rámci svého okolí a v rodině.

3. Vytvoření map spojených s výukovými prvky a jejich distribuce.

Jako partneři projektu byly přizvány nově dotčené kraje. V minulosti se na projektu podíleli a i v roce 2013 můžeme počítat s jejich podporou: Samostatné oddělení BESIP MD, Nadace BESIP a ze soukromého sektoru společnosti Amulet, Sport KIDS, Altima, Bergans a Norská móda.cz.

Nést záštitu nad projektem bude opět několikanásobný mistr světa v biketrialu Martin Šimůnek, olympijský vítěz v lyžařské akrobatice Aleš Valenta, letecký akrobat Martin Šonka, fotbalista a fotbalový expert Luďek Zelenka. Spolupráce byla nabídnuta i paralympijskému vítězi a mistru světa v cyklistice Jiřímu Ježkovi.

Projekt bude realizován v období od dubna do listopadu 2013 (9 měsíců), přičemž duben a květen jsou vyhrazeny na přípravu projektu, červen až září na realizaci cyklo-hlídek a akcí pro veřejnost ve výše uvedených oblastech ČR a v měsících říjen a listopad bude projekt vyhodnocen.

Výstupy projektu:

Celkem bude uskutečněno 42 cyklo-hlídek (dní) v 8 oblastech ČR. Na každou oblast tak připadá min. 5 dní cyklo-hlídek. Cyklo-hlídky budou v dané oblasti působit ve 2 blocích tak, že každá z oblastí bude navštívena dvakrát, vždy ve dnech pátek, sobota a neděle

V každé z 8 oblastí bude uskutečněna 1 prezentace v rámci lokální akce pro širokou veřejnost.

V rámci cyklo-hlídek a akcí pro veřejnost bude distribuováno celkem 8000 ks skládacích cyklomap na jejíž zadní straně cyklisté naleznou výukový a informační materiál, do cyklomap budou navíc zakresleny všechny případné stanice Horské služby v dané oblasti a dále bude distribuováno celkem 8000 ks reflexních materiálů.

Více informací k projektu na www.nakolejensprilbou.cz

 

 nahoru