Den bezpečnosti pro děti a rodiče

Po 29. 10. 2012

Největší nebezpečí na silnici hrozí dětem z vyloučených lokalit.

Den bezpečnosti pro rodiče a děti z vyloučených lokalit na Liberecku pořádá Občanské sdružení Romodrom ve spolupráci s Dětským dopravním hřištěm v Liberci 30. 10. 2012 od 14:30 do 17:00 hodin. Pro děti je na hřišti připraven pestrý program na stanovištích, kde se hravou formou seznámí s bezpečným chováním na silnici. Děti i rodiče si vyzkouší pravidla silničního provozu přímo v praxi, zažijí jízdu podle dopravních značek a světelné signalizace.

Občanské sdružení Romodrom pořádá ve spolupráci s Dětským dopravním hřištěm v Liberci v úterý 30. 10. 2012 od 14:30 do 17:00 hodin Den bezpečnosti pro rodiče a děti z vyloučených lokalit na Liberecku. Pestrý program nabízí hry na stanovištích, kde se děti i rodiče seznámí s bezpečným chováním na silnici. Na interaktivní tabuli shlédnou různé nebezpečné situace, které je mohou v reálném životě potkat. Za dobrého počasí si vyzkouší děti i rodiče pravidla silničního provozu přímo v praxi. Za asistence Týmu silniční bezpečnosti si zažijí jízdu podle dopravních značek a světelné signalizace. Malí účastníci budou odměněni reflexními vestičkami BESIPu a reflexními nálepkami od Libereckého kraje. Tato preventivní akce se koná pod záštitou Libereckého kraje, za přispění náměstka hejtmana pro resort dopravy Martina Seppa a bude vedena libereckým Dětským dopravním hřištěm a Týmem silniční bezpečnosti Libereckého kraje.

Dětem z vyloučených lokalit hrozí na silnicích větší nebezpečí. Tyto děti často žijí v domech stojících v lesních oblastech, zatáčkách a silnicích, které nejsou bezpečně zajištěné zpomalovacími prahy a dopravními značkami. Mají velmi malé povědomí o celkové bezpečnosti na silnicích. Touto akcí chceme pomoci snížit riziko a nehodovost, která jen letos připravila o život na Liberecku již 23 lidí.“ říká vedoucí liberecké pobočky Andrea Chloubová.

 nahoru