POZVÁNKA - na závěrečnou akci projektu "Na kole jen s přilbou"

Po 15. 10. 2012

Tým Bezpečně na silnicích o. p. s. Váz zve na Závěrečnou akci v projektu „Na kole jen s přilbou“, na které proběhne losování.

Akce se koná 19. 10. 2012 od 14:00 do 17:00 a to v prostorách Dětského dopravního hřiště v Liberci, na adrese: Lužická 147/2 , 460 01 Liberec I - Staré Město. Samotné slosování cen proběhne v 15:00.
Bezpečně na silnicích o.p.s. společně s Horskou službou, Koordinačním pracovištěm BESIP Libereckého kraje a Nadací BESIP připravila projekt, jehož cílem je ovlivnit cyklisty směrem k odpovědnějšímu a bezpečnějšímu chování. Projekt, který navazuje na koncepci BESIP Libereckého kraje je směřován převážně do Jizerských hor a Krkonoš, kam zejména o prázdninách přijíždí velké množství cyklistů.
V rámci třiceti realizovaných cyklohlídek bylo v měsících srpen – říjen osloveno přibližně 1500 cyklistů, kteří byli poučeni o správném nošení a výběru cyklistické přilby a o její důležitosti. Během cyklohlídek účastníci vyplňovali krátký dotazník, a právě ti cyklisté, kteří budou vylosováni ze správně vyplněných dotazníků, budou odměněni některou z připravených cen. 
 
 
 
Kontaktní osoba:
Vrabcová Barbora
 tel.: +420 776 806 545 
www.nakolejensprilbou.cz
www.bezpecne-ops.cz
email: barbora.vrabcova@bezpecnenasilnicich.cz
 


nahoru