Zapojení rodičů do výuky dopravní bezpečnosti

Po 17. 09. 2012

Zapojení rodičů a dobrovolníků do výuky dopravní bezpečnosti. Cíl o něž se snažíme v rámci stejnojmeného projektu, který zahrnuje pět výukových dní.

Do projektu se aktivně přidalo i koordinační pracoviště BESIP, které nám pomohlo s vybavení reflexními materiály a učebnicemi pro rodiče. První dva termíny jsou za námi a ještě nás čekají další tři 30.9., 13.10., 20.10., které proběhnou vždy na dětském dopravním hřišti v Liberci.

Cílem je proškolit a zapojit do výchovy dopravní bezpečnosti dostatečné množství dobrovolníků z řad rodičů dětí, kteří se mohou efektivně podílet na dopravně bezpečnostních aktivitách škol a dále mohou uplatnit nabyté znalosti v rámci výchovy svých dětí. Trend sdílené výchovy dopravní bezpečnosti mezi rodiči a školou v Evropě vzrůstá a je vhodný i pro ČR. Za tímto účelem je vhodné proškolit aktivní rodiče a zvýšit jejich znalosti o dopravní bezpečnosti. Tato část projektu spočívá zejména v následujících aktivitách:

a) Informovat rodiče o aktivitách a projektech bezpečnosti silničního provozu

b) Realizovat jednodenní školení dopravní bezpečnosti pro rodiče (dobrovolníky).

Těšíme se na setkání s Vámi. Neváhejte přijít na dopravní hřiště a naučit se něco nového co chrání Vás a Vaše děti v dopravním prostředí.


nahoru