Besedy pro rodiče a děti - Zapojení rodičů a dobrovolníků do výuky dopravní výchovy

Út 28. 08. 2012

Všechny zájemce z řad rodičů, kteří se zajímají o bezpečnost v dopravním prostředí, srdečně zveme na besedy s dopravní tématikou.

V besedách jsou zařazena témata chodce, cyklisty, pasažéra ve vozidle, právní úpravy a zdravovědy. Besedy jsou jak pro rodiče, i pro děti organizované interaktivní formou s praktickými ukázkami pod odborným vedením proškolených a zkušených lektorů.

Během seminářů se rodiče dozví vše podstatné o aktuální problematice v daných tématech, o nehodovosti dětí a způsobech, jak ji předcházet a získají základní dovednosti v poskytování první pomoci. Pro děti bude připraven poutavý program, kde si pomoci herních prostředků osvojí znalosti a dovednosti ve stejných tématech.

Během dne bude pro účastníky připravené občerstvení zdarma.

Besedy jsou zdarma a budou se konat v prostorách Dětského dopravního hřiště v Liberci a to v termínech 9.9., 16.9., 30.9., 13.10., 20.10. a to po celý den.

Možnost přihlášení na semináře na níže uvedených kontaktech.nahoru