Tisková zpráva HS ČR - Horská služba vytvořila desatero pro cyklisty

Po 06. 08. 2012

Praha, 2. srpna 2012 – Deset rad pro bezpečný pohyb na kole v horském terénu v těchto dnech vytvořila Horská služba ČR. Toto desatero tak doplní již dříve přijaté kodexy chování pro lyžaře a pěší turisty.

Přijetí těchto potřebných rad si vynutil stoupající počet zranění cyklistů ve všech horských oblastech ČR. „V této sezóně zaznamenala Horská služba 321 úrazů cyklistů v horách. A to jsme teprve v půlce léta. Když se podívám na statistiky, vidím 63 zlomenin dolních i horních končetin či 52 poranění kloubu,“ komentoval Desatero jeden z autorů, náčelník HS Krkonoše Adolf Klepš. Dodal, že Horská služba při zpracování jednotlivých bodů spolupracovala se členy sdružení Bezpečně na silnicích, které v těchto dnech zahájilo projekt Na kole jen s přilbou.
 
„V desítkách případů měla letos nehoda cyklisty v horách za následek bezvědomí a v jedné horské oblasti dokonce smrt cyklisty. Dodržování bezpečnostních zásad vyžadujeme u lyžařů, a proto v letních měsících chceme, aby se nad sebou zamysleli i ti, kteří se pohybují v náročném terénu na horském kole,“ uvedl k radám pro cyklisty další z autorů, náčelník HS Jizerské hory René Mašín. Desatero, které vychází z Kodexu cyklisty České mountainbikové asociace najdou návštěvníci hor na webové adrese www.horskasluzba.cz.
 
DESATERO - BEZPEČNÝ POHYB TERÉNNÍHO CYKLISTY
 
1. Naplánuj si trasu
Trasu zvol podle svých schopností, nebo podle nejslabšího ve skupině.
 
2. Informuj se
Počasí na horách se rychle mění, zjisti, jak bude a podle toho zvol trasu a vybavení.
 
3. Informuj
Před odjezdem předej informace o zamýšlené trase a předpokládanou dobu návratu.
 
4. Jezdi pouze po povolených cestách
Jestliže je cesta legálně označena jako zakázaná, nepoužívej ji. Nepohybuj se mimo značené cyklostezky.
 
5. Znej značení cest
Sleduj značení a popřípadě kontroluj v mapě, předejdeš zbloudění.
 
6. Ovládej své kolo
Jezdi tak, abys dokázal zastavit na viditelnou vzdálenost. Všude můžeš někoho nebo něco potkat. Nepřeceňuj svou technickou a fyzickou zdatnost.
 
7. Dávej přednost ostatním
Upozorni ostatní, že kolem nich projíždíš. Při míjení dostatečně zpomal a je-li to z hlediska bezpečnosti nezbytné, zastav.
 
8. Jednej s rozmyslem
Používej přilbu. Předvídej nebezpečné situace. Znej kontakty na Horskou službu, nebo na Zdravotní záchrannou službu. Měj vždy nabitý a zapnutý mobilní telefon.
 
9. Poskytni pomoc
Měj s sebou lékárničku a v případě potřeby poskytni první pomoc.
 
10. Buď ohleduplný k přírodě, lidem a majetku
 
Bližší informace: Adolf Klepš, náčelník Horské služby ČR, oblast Krkonoše, GSM: 606 157 924, René Mašín, náčelník Horské služby ČR, oblast Jizerské hory, GSM: 602 774 103, nebo Tiskový servis HSČR, GSM: 606 630 593, e-mail: tisk@hscr.cz
 


nahoru