Tým silniční bezpečnosti školil vojáky z povolání

St 18. 07. 2012

V úterý 10.07. a ve středu 11.07. byl Tým silniční bezpečnosti Libereckého kraje jedním ze školitelů při dopravně bezpečnostní akci pro vojáky z povolání, kterou zorganizovala a připravila Vojenská Policie.

Tým silniční bezpečnosti, jako partner kampaně Uber plyn! připravil stanoviště na téma pasivní a aktivní prvky ve voze, kde se vojáci dozvěděli, jak se mají správně připoutat ve voze, jak si správně seřídit svou sedačku před jízdou (správná poloha za volantem) a zároveň byli poučeni o bezpečném používání autosedaček a o jejich variantách. Během 2 dnů se této akce zúčastnilo zhruba 220 vojáků z povolání.

Akci zhodnotil kapitán Ing. Tomáš Gubáš následovně:

Velitelství Vojenské policie
Stará Boleslav

V Liberci dne 16. července 2012

Výtisk č. jediný
Počet listů: 1
Přílohy: 0/0

 

Hodnocení akce „Den BESIP“

 

Ve dnech 10.-11.7.2012 proběhla v kasárnách 6. října Liberec akce pořádaná pod záštitou Velitelství vojenské policie Stará Boleslav nazvaná „Den BESIP“, která byla určena pro příslušníky a občanské zaměstnance vojenských útvarů a zařízení posádky Liberec, Chotyně a posádky Ústí nad Labem.

Akce byla pořádána v součinnosti se složkami IZS Libereckého kraje – ZZS LK, HZS LK a dále PČR (KŘ PČR LK), KÚ LK (akce „Uber plyn!“) a Institutu Dopravní výchovy Vojenské akademie Vyškov.

Celkem se akce v obou dnech zúčastnilo 312 vojáků z povolání a občanských zaměstnanců 31. brigády radiační a chemické ochrany Liberec, Veterinární základny Chotyně, Krajského vojenského ředitelství Liberec, Krajského vojenského ředitelství Ústí nad Labem, 311. praporu radiační a chemické ochrana Liberec a 312. praporu radiační a chemické ochrana Liberec.

Akce byla zaměřena do dvou částí a to jak na praktické ukázky s přímou účastí zúčastněných, tak i na teoretické přednášky ve formě prezentace.

Pracoviště, které zabezpečovala Vaše složka bylo zaměřeno jak na správné zvládnutí a využití bezpečnostních prvků vozidla (bez. pásy, nastavení volantu vozidla a autosedačky), tak i na výklad spojený s ukázkou dětských autosedaček a to se zaměřením na správnou montáž těchto sedaček v závislosti na výbavě vozidla, stáří, výšce a váze přepravovaného dítěte. Výklad a vlastní ukázka ze strany Vašich pracovnic byla u zúčastněných vojáků hodnocena velmi kladně a na profesionální úrovni. Získané informace je možno ihned si ověřit nebo využít v rodinách, kde jsou malé děti přepravovány ve vozidlech nebo kde řídí vozidlo oba dva z rodičů. Většina vojáků byla s ukázkami spokojena.

Při pořádání další podobné akce doporučuji se zaměřit i na děti vojáků a vojákyň, kdy bude dán další prostor pro správné zvládnutí dané problematiky za přítomnosti dětí v místě akce a dále je zde možnost se zaměřit i na výchovu dětí v oblasti BESIP a pravidel silničního provozu a to ve formě her a správně zvolených didaktických forem výkladu.

V další fázi naší spolupráce doporučuji dále propagovat akci „Uber plyn!“ nebo podobné akce ve formě krátkých prezentací nebo video materiálů, které mohou velmi silně emocionálně ovlivnit po jejich většinu „běžných“ účastníků silničního provozu.

Děkuji Vám za spolupráci a velmi kvalitní a profesionální přístup při plánování a v průběhu celé akce.

S pozdravem

náčelník 3.Sk OdDPSL Vel VP Stará Boleslav
kpt. Ing. Tomáš GUBÁŠ

 

Hodnocení ve formátu PDF ke stažení ZDE.nahoru