Akce Týmu silniční bezpečnosti Libereckého kraji v lednu 2012

Út 31. 01. 2012

V lednu 2012 pořádal Tým silniční bezpečnosti Libereckého kraje společně s Městskou policií Liberec a se Záchranným týmem Českého červeného kříže – oblastní spolek Liberec 4 dopravní odpoledne pro základní a mateřské školy na Dětském dopravním hřišti v Liberci.

Akce se konaly v učebnách s interaktivní tabulí, na které si děti aktivně zopakovaly pravidla bezpečného chování v provozu jako cyklista a jako chodec. Dalšími tématy byly viditelnost a zádržné systémy. Městská policie Liberec prezentovala dětem prevenci kriminality a s Českým červeným křížem si děti vyzkoušely první pomoc. Dní s dopravní výchovou se v lednu zúčastnilo celkem 160 dětí.nahoru