Chystáme projekt zaměřený na problematiku nehod a následků cyklistů v Libereckém a Královehradeckém kraji

Po 18. 06. 2012

Ve spolupráci s Horskou službou o.p.s. chystáme projekt na letošní leto zaměřený na problematiku cyklistů a jejich nehod, které mají zpravidla vážné následky.

Cílem projektu je snížení nehodovosti a zejména následků dopravních nehod cyklistů v ČR, prostřednictvím komunikační kampaně o dodržování bezpečnostních zásad při jízdě na kole. Důraz kampaně bude kladen na použití ochranných bezpečnostních přileb.

 
Specifické cíle:

1.       Prostřednictvím přímé komunikace s cyklisty poskytnout informace a upozornit na nebezpečí nedodržování zásad bezpečné jízdy na kole a použití ochranných přileb.

2.       Změna chování cyklistů směrem k bezpečnějšímu a odpovědnějšímu pohybu na kole a další rozšíření těchto informací v rámci svého okolí a v rodině.

3.       Vytvoření výukových materiálů a jejich distribuce pro použití výchovy dopravní bezpečnosti v rodině.
 
V roce 2010 došlo z celkového počtu 753 smrtelných nehod v české republice k 70 smrtelným nehodám cyklistů. Nehody cyklistů, které mají velmi vážné následky, můžeme rozdělit na dva základní řešené okruhy:
 

a)      Příčiny dopravních nehod cyklistů na cyklotrasách a cyklostezkách (bez účasti motorové dopravy)

b)      Příčiny dopravních nehod na komunikacích s motorovým provozem

Problematika bezpečnosti cyklistů je velmi dobře řešena v rámci dopravní výchovy, jejímž nositelem je Ministerstvo dopravy BESIP. Dopravní výchova upevňuje zásady správného chování chodce a cyklisty. Zahrnuje teoretickou a praktickou výuku zpravidla na dětských dopravních hřištích. Dopravní výchova v tomto režimu navazuje na rámcový vzdělávací program. Nicméně ve své podstatě řeší pouze žáky 4. a 5. tříd základních škol. Dále pak ministerstvo dopravy pro žáky vydává výukové materiály pro použití ve školách.
 

Další cílové skupiny nejsou Ministerstvem dopravy BESIP ani jinými subjekty řešeny dlouhodobou kampaní, která může změnit chování účastníků silničního provozu. Z tohoto důvodu je vhodné realizovat kampaň, jejímž cílem je změna chování cyklistů směrem k bezpečnější a odpovědnější jízdě na jízdním kole.

Ze statistických údajů Policie ČR a Horské služby vyplývá skutečnost, že k vážným dopravním nehodám cyklistů dochází nejen v silničním provozu, ale velmi významné jsou nehody na cyklotrasách v horských oblastech. Rekreační jízda cyklistů přináší nové závažné příčiny vážných a smrtelných zranění. Jsou jimi zejména:
 

1.       Nedostatečné či nesprávné použití bezpečnostních prvků, zejména ochranných přileb

2.       Problematika alkoholu

3.       Přecenění vlastních sil a schopností ovládat jízdní kolo

 Z výše uvedeného vyplívá, že v ČR chybí komplexní komunikační kampaň, která bude dlouhodobě ovlivňovat chování cyklistů k bezpečné a odpovědné jízdě a to formou přímé komunikace. Dalším dílčím cílem takové kampaně musí být přenos a multiplikace její myšlenky do rodin.
 
 


nahoru