Známe vítěze krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů

Út 12. 06. 2012

Ve dnech 7. až 8. června se na Dětském dopravním hřišti v Liberci a následně v Autokempu Liberec v Pavlovicích, uskutečnilo krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů, které uspořádal Liberecký kraj společně s koordinačním pracovištěm BESIP pro Liberecký kraj Ministerstva dopravy, Centrem služeb pro silniční dopravu s.p.o., Policií České republiky, Městskou policií Liberec a Českým červeným křížem Liberec.

Záštitu nad akcí převzal Martin Sepp, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort dopravy. Sponzorem letošního ročníku byla společnost Witte Automotive.

Krajského kola se zúčastnilo celkem 60 dětí ve dvou věkových kategoriích. Jednotlivá soutěžní družstva byla tvořena vždy 2 dívkami a 2 chlapci. V I. kategorii soutěžili žáci 5. a 6. ročníků ZŠ a ve II. kategorii žáci 7. a 9. ročníků ZŠ. Děti absolvovali celkem 5 soutěžních disciplín (jízda podle pravidel na dětském dopravním hřišti, znalostní test z pravidel provozu na pozemních komunikacích, práce s mapou, jízda zručnosti a zdravověda). Výsledky družstev byly dány součtem trestných bodů jejich jednotlivých členů. Vítězná družstva budou reprezentovat Liberecký kraj v celorepublikovém finále, které se uskuteční ve dnech 19. - 21. 6. 2012 v Kadani a Chomutově.

O nejlepšího mladého cyklistu v Libereckém kraji zápolilo celkem 12 škol.

Za okres Semily:
- ZŠ Lomnice nad Popelkou (2 družstva – I. a II. kategorie)
- ZŠ Studenec (1 družstvo – I. kategorie)
- ZŠ Libštát (1 družstvo – II. kategorie)

Za okres Jablonec nad Nisou:
- ZŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou (2 družstva – I. a II. kategorie)
- ZŠ Kokonín (1 družstvo – I. kategorie)
- ZŠ Pěnčín (1 družstvo – II. kategorie)

Za okres Liberec:
- ZŠ Česká z Liberce (2 družstva – I. a II. kategorie)
- ZŠ Kaplického z Liberce (1 družstvo – I. kategorie)
- ZŠ Dobiášova z Liberce (1 družstvo – II. kategorie)

Za okres Česká Lípa:
- ZŠ Školní Sever z České Lípy (1 družstvo – I. kategorie)
- ZŠ Partyzánská z České Lípy (1 družstvo – I. kategorie)
- ZŠ Pátova z České Lípy (1 družstvo – II. kategorie)

V letošním roce již po osmé od roku 2004 soutěži dominovala ZŠ Lomnice nad Popelkou. Její žáci se umístili na prvním místě v I. a II. kategorii družstev i jednotlivců a celkovým vítězem se stala Eliška Suchardová, která si zároveň odnesla i cenu za první místo v I. kategorii jednotlivců.

Výsledkové tabulky:
- družstva I. kategorie
- družstva II. kategorie
- jednotlivci I. kategorie
- jednotlivci II. kategorie
- celkový vítěz

(pro stažení výsledkové tabulky klikněte na odkaz)

 

Cílem dopravní soutěže mladých cyklistů je přispívat ke zvýšení efektivity dopravně výchovného působení ve školách, správnému a bezpečnému chování dětí v silničním provozu a ke snižování dopravní nehodovosti, prohloubit a ověřit znalosti a dovednosti žáků v uplatňování pravidel silničního provozu pro cyklisty, v technice jízdy na kole a v dalších dovednostech nezbytných k bezpečné jízdě na kole, podněcovat a zvyšovat zájem žáků o bezpečnou dopravu a o dopravní výchovu.

Liberecký kraj již dlouhodobě podporuje a doplňuje systematickou dopravní výchovu a společně se svým Týmem silniční bezpečnosti a partnery realizuje celou řadu dopravně preventivních akcí a aktivit na školách i pro veřejnost. Chceme tak zapojit co nejvíce žáků, ale i rodičů do problematiky dopravní bezpečnosti. Prevence v této oblasti se vyplatí, pokud je systémová, proto Liberecký kraj své programy vždy připravuje v návaznosti na systematickou dopravní výchovu případně na další republikové a Evropské kampaně. Dopravní soutěž mladých cyklistů je jeden z pilířů celého systému BESIP a proto tyto soutěže budeme i nadále podporovat,“ uvedl Martin Sepp, náměstek hejtmana pro resort dopravy.

 nahoru