„Škoda hrou“ nyní i na stránkách www.pankuzel.cz

Po 28. 05. 2012

Liberecký kraj věnuje velkou pozornost dopravní výchově dětí všech věkových skupin. Při realizaci svých projektů zaměřených na děti spolupracuje s řadou institucí. Nyní rozšířil spolupráci i se společností ŠKODA Auto a.s., která výuku dopravní bezpečnosti v Libereckém kraji podporuje.

Liberecký kraj již delší dobu provozuje internetové stránky www.pankuzel.cz, které byly nyní propojeny s portálem www.skodahrou.cz. Výukové hry na těchto stránkách mohou nyní bez omezení využívat jak školy a školky, tak děti doma. Tyto výukové hry vedou děti ke správným návykům při pohybu v dopravním prostředí, jsou velmi oblíbené a to nejen dětmi ale i učiteli, kteří se výchovou dětí zabývají. Prostřednictvím těchto her se např. naučí jak být vidět, jak správně používat reflexní materiály, jak se chovat ve vozidle nebo na kole.

Krajský program BESIPu se zaměřuje v první řadě na děti. Jeden s pilířů celého systému BESIP je v celé republice právě dopravní výchova pro žáky základních škol. My nejen že tuto výuku podporujeme prostřednictvím příspěvků na odučeného žáka a investicemi do všech dopravních hřišť, ale také provozujeme přímo semináře a besedy pro děti ve školách. On-line hra Škoda hrou je ideálním výukovým nástrojem,“ říká Martin Sepp, náměstek hejtmana pro resort dopravy.

Projekt Škoda hrou má za cíl hravým způsobem zlepšovat znalosti o silniční bezpečnosti v Česku i ve světě. Je skvělé, že takto bude moci pomáhat dalším dětem, rodičům i učitelům v Libereckém kraji,“ dodal Robert Šťastný, Výzkum dopravní bezpečnosti ŠKODA Auto a.s.

Hru vyzkoušejte na: http://www.pankuzel.cz/cz/skoda-hrou

 nahoru