Mobilní dopravní hřiště podpoří dopravní výchovu v Libereckém kraji

St 01. 06. 2011

Bezpečně na silnicích o.p.s. společně s Koordinátorem BESIP pro Liberecký kraj připravili projekt, který si vzal za cíl podpořit dopravní výchovu v Libereckém kraji formou zlepšení a provozování dětského mobilního dopravního hřiště.

Systematická dopravní výchova, která standardně probíhá na dětských dopravních hřištích pro žáky čtvrtých tříd základních škol a dále v rámci postupové dopravní soutěže mladých cyklistů, postihuje většinu dětí v Libereckém kraji. Na základě zkušeností z akcí s dopravně bezpečnostní tématikou vyplynula nutnost doplnění a opakování důležitých témat. Děti zapomínají a z tohoto důvodu je nutné dalším způsobem procvičovat minimálně to nejzákladnější.nahoru