Spolupracujeme s Horskou službou

Po 23. 05. 2011

Pomáháme při projektu zaměřeného na zvyšování znalostí a dovedností záchranářů horské služby a výměnu zkušeností se zahraničními pracovníky záchranných týmu při jednotlivých postupech práce horské záchranné služby.

S ohledem na neustále vysoký počet nehod cyklistů a jejich následků v horských oblastech bude diskutována problematika preventivních programů a možnosti spolupráce v oblasti lidského činitele a výchovy bezpečného chování cyklistů. Žádost o podporu projektu do přeshraničního programu byla podána v dubnu.nahoru