SPORTOVCI PRO BESIP


Na silnicích zemřela řada lidí. Obrovskou úlohu sehrála rychlost, nepozornost a také alkohol.



nahoru