Hráči Markétiny dopravní hry mají bezpečně projet město na kole.


Jak bezpečně projet město na kole, si mohou už nějaký čas vyzkoušet děti v nové online hře, ve které plní nejen nejrůznější úkoly. Setkají se i s nepříjemnými, přesto reálnými situacemi. Hráče doprovází postava jménem Nehodáček, která jednotlivé úkoly vysvětluje. Edukativní hra vznikala a byla řadou dětí již testována pod hlavičkou projektu Markétina dopravní výchova.

Splnit musí několik různých úkolů.

Od jara mají děti možnost si zahrát novu online hru Markétina dopravní hra, která navazuje na populární Markétinu dopravní výchovu. Je to zcela výjimečný počin i vzhledem k tomu, že tým Markétiny dopravní výchovy dosud pro online prostředí připravil pouze dětskou obdobu testů pro autoškoly nebo interaktivní pracovní listy. Hra je určena primárně žákům třetích až sedmých ročníků základních škol. Zahrát si ji ale může i předškolák s pomocí dospělého. Stačí na notebooku nebo tabletu navštívit webové stránky www.dopravnivychova.cz, tam kliknout na odkaz této hry, zadat svoji e-mailovou adresu a vytvořit si herní účet. Případně využít přímý vstup přes odkaz hra.dopravnivychova.cz

Dítě v příběhu zastupuje Markétu, která chce jet na kole z domova za kamarády k rybníku. Úkolem je bezpečně projet celé město, a tak je důležité naplánovat bezpečnou trasu, která splňuje podmínky pro jízdu na kole. Hráč postupně odkrývá a plní jednotlivé úkoly, kterých je celkem devět. „Jedním z prvních je například kontrola kola před jízdou. Výjimečně dám malou nápovědu, která zní – nezapomeňte na výbavu pro jízdu za snížené viditelnosti,“ prozrazuje Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti a pokračuje: „Řešit bude nutné trable a potíže, jako třeba setkání s dopravní nehodou, kdy bude muset zodpovědět otázky týkající se první pomoci, vyhrát interaktivní pexeso nebo složit puzzle.“ Při nesplnění úkolu se hráč nedostane k dalšímu. Pokud ovšem bude úspěšný a nakonec dojede za kamarády k rybníku, tedy dokončí hru, obdrží certifikát o správném absolvování cesty. „Rádi bychom vždy s koncem školního roku vylosovali výherce, kteří získají hodnotné ceny. O nich rozhodne losování, nikoliv třeba rychlost dokončení hry,“ dodává ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák. Hru provází maskot jménem Nehodáček, který dětem vysvětluje podstatu úkolu, reaguje na správnou či špatnou odpověď, a když se dlouho nic neděje, optá se, jestli hráč náhodou neusnul nebo jestli od počítače neodešel.

Příprava hry, kterou spolufinancoval fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů, byla náročná. Nutné bylo bezchybně připravit jádro aplikace, pečlivě naprogramovat úkoly, a to včetně zpětné vazby pro hráče, dokončit mnoho ilustrací, a zejména důkladně vypracovat testování, aby aplikace vždy správně vyhodnotila všechny varianty, které může hráč vymyslet. Nápad vytvořit hru vznikl v době covidových protiepidemických opatření, kdy se děti učily distančně a přicházely o hodiny dopravní výchovy i oblíbené dopravní soutěže. „V té době jsme připravovali elektronické testy i interaktivní pracovní listy. Nebyli jsme ale schopní dětem nahradit například Dopravní soutěž mladých cyklistů, kterou už více než čtyřicet let vyhlašuje Besip. Napadlo nás, že taková hra by mohla být alternativou k dopravní výchově i soutěžím pro případ, že by znovu nastala obdobná situace,“ vzpomíná Markéta Novotná a zároveň upozorňuje: „Hra nemůže nahradit prezenční soutěže, které jsou praktické a účastníci osobně jezdí po dopravním hřišti na kole. Hra ale může být silným motivačním prvkem.“

Mezi hry zaměřené na dopravní výchovu patřila například ta pod hlavičkou Bezpečně na silnicích v Libereckém kraji, kde děti pomocí kurzoru projížděly město. „Snažíme se udělat dopravní výchovu přitažlivější. Vzdělávání dětí v oblasti Besip považujeme za jeden z nejdůležitější pilířů budoucí bezpečné dopravy jako celku,“ vysvětluje Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje, pověřený řízením resortu dopravy. 

V průběhu vyučovací hodiny stihnou žáci maximálně tři úkoly a ve hře mohou pokračovat doma. „Některé podobné hry byly vázané na školní rok a další level se otevřel nikoliv po správném splnění úkolu, ale třeba až po dvou týdnech. Markétina online hra žádné takové časové omezení nemá,“ upřesňuje závěrem za Tým silniční bezpečnosti Jan Polák.


Hru připravil Tým silniční bezpečnosti v rámci projektu Markétina dopravní výchova, který je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a podporován řadou partnerů jako Liberecký kraj, Platforma VIZE 0, z.ú., ŠKODA AUTO a.s. nebo skupina Se.ven. Více o projektu, jeho výstupy, materiály a další naleznete na www.dopravnivychova.cz
 


nahoru