Nová interaktivní videa by mohla výrazně pomoci ve výuce nových řidičů. Autoškoly ale stále nedokáží využít potenciál moderních technologií.


Systém výuky a zkoušení v autoškolách nereflektuje trendy, ani rozvoj a hustotu dopravy, přitom by mohly využívat moderní technologie. Ty jsou ale stále ve výuce pomyslnou Popelkou. Tým silniční bezpečnosti vytvořil interaktivní videa, která umí více než jen ukázat nebezpečné situace. Žák autoškoly si rizikové situace může zažít na vlastní kůži, přesto v bezpečí učebny.

Systém výuky a zkoušení autoškol je zastaralý a už několik let nereflektuje současné změny a potřeby. Nutné je například seznámit budoucí řidiče s rizikovými situacemi v silničním provozu. Jednou z možností jak přiblížit a zprostředkovat reálné situace je prostřednictvím moderních technologií. „Studenti autoškol by měli při výuce zažít situace, které jim ještě v bezpečí učebny dají určitou zkušenost. Tu mohou získat prostřednictvím nových technologií, které by se měly konečně ve výuce využívat,“ upozorňuje ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák a dodává: „I proto jsme připravili interaktivní videa, která rizikové situace nabídnou nanečisto. Budoucí řidiči se tak s nimi nesetkají poprvé až v reálném provozu.“ Tato videa dokáží víc než jen nebezpečnou situaci ukázat. „Sice jsme zatím na začátku, ale není to vychloubání, když řeknu, že už nyní jsme na špici v tom, co nám aplikace na vnímání rizik ve srovnání se zahraničím umožňuje,“ dodává místopředseda Asociace autoškol ČR Jiří Novotný. Že to skutečně není vychloubání potvrzuje Milan Janda z Ministerstva dopravy ČR: „Mohu potvrdit, že aplikace je na světové úrovni, což nám potvrdili i na univerzitě v Nottinghamu, kde videa na vnímání vznikla. Aplikace také letos získala prestižní ocenění mezinárodní organizace CIECA za nejpřínosnější projekt v oblasti bezpečnosti silničního provozu.“

Při výuce v autoškolách bývá standardem běžné instruktážní video, které podle potřeby vyučující zastaví a žáky upozorní na nebezpečnou situaci. Asociace Autoškol společně s dalšími partnery jsou výrazně dál a žák situaci může zažít jako řidič. Projíždí daným úsekem a pokud se mu zdá, že existuje nebezpečí, klikem jej označí. Poté program oznámí zdali v dané situaci existuje nebezpečí. Po skončení jízdy aplikace sdělí kolik „hráč“ získal bodů, co konkrétně vyřešil a nabídne projetí celé trasy znovu. Při rekapitulační jízdě program v rizikové situaci zastaví, nebezpečí identifikuje a vysvětlí. „V reálném provozu je jedna chyba často ta poslední v životě.“ upřesňuje Jiří Novotný a pokračuje: „Je stále nutné vysvětlovat proč je situace nebezpečná. I proto jsme výrazně dál, když umíme označit konkrétní nebezpečí v reálném čase v bezpečí učebny.“

Program nejen testuje schopnosti žáka, ale zároveň edukuje více, než je dosud při instruktážních videí běžné. Pokud se budoucí řidiči naučí předvídat, pak dokáží i včas reagovat. Aplikace dokáže rozpoznat reakční rychlost i to, jestli označil všechny rizikové situace. Studenti následně získávají body nejen podle správnosti vyhodnocení situace, ale také podle rychlosti vyhodnocení a následné reakce. „Představte si situaci, kdy objíždíte autobus, který stojí na vyhrazené zastávce. Vy jako řidič by jste měl předpokládat, že někdo může autobus dobíhat nebo naopak od něj nečekaně vyběhne do vozovky,“ upozorňuje Jan Polák a pokračuje: „Těmito interaktivními videi pomáháme tvořit vodítka, co může v určitých situacích nastat. Žáci autoškol totiž často ani nezaregistrují, že nebezpečná situace už vlastně probíhá.“

Asociace Autoškol s Týmem silniční bezpečnosti a dalšími odborníky stále vytváří nová interaktivní videa, která může využít prostřednictvím internetu veřejnost a k dispozici jsou i autoškolám. Pro lektory autoškol má program přidané funkce, které vyučujícímu umožňují animace ovládat, zastavovat nebo rizikovou situaci vysvětlit po stránce právní a nechybí metodika jak videa používat. Je pouze na autoškolách jestli je zařadí do výuky. „Bohužel, to co je nad rámec výuky se většinou do praxe nedostane. Chceme li snížit počet nehod, musí být způsob výuky moderní. Zavedení testování vnímání rizik je cesta.“ upozorňuje místopředseda Asociace autoškol ČR Jiří Novotný a pokračuje: „Podle kolegů z Velké Británie po zařazení podobných videí do výuky klesla nehodovost o třicet procent. Touto výukou se mladí řidiči stávají vnímavější k rizikům a jsou také lépe připravení včas reagovat. Interaktivní videa pomáhají naučit budoucí řidiče sledovat více bodů, nejen cestu před sebou.“

Asociace Autoškol se společně s Ministerstvem dopravy ČR zamýšlí nad novými otázkami pro autoškoly, které musíme dál rozvíjet, ale i nad tím, jak žáky vyučovat a následně zkoušet. Videa a animace patří do projektu https://www.noveotazky.cz/, kde nejen Asociace autoškol koncipuje pro autoškoly nové textové otázky s variantou odpovědí A,B,C, video otázky a animace se stejnou variantou odpovědí ale také tato interaktivní videa, které se věrností prostředí a grafikou mohou směle srovnávat s počítačovými hrami. V Evropě je tato výuková hra unikátní právě zpracováním. „Vše se odehrává v reálném čase, umíme například změřit reakční dobu žáka, stejně jako označit konkrétní nebezpečí, ať už je to vůz, cyklista, chodec nebo jiné riziko. Videa jsou více herní a interaktivní a ocenili je už odborníci na univerzitě v anglickém Notthingamu, stejně jako dopravní odborníci z jižní Koreje,“ vypočítává Jiří Novotný a ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák závěrem dodává: „Nebojím se říct, že patříme mezi průkopníky. Chceme tyto nové nástroje využívající moderní technologie dostat do výuky. Tato interaktivní videa by mohla být v budoucnu standardní částí testování.“


nahoru