Den s přilbou - AUTOMATICKY


Kolo, cyklistika, sport, jízda. Také tato slova v letní sezóně často skloňujete? Nezapomeňte, že ke kolu i koloběžce patří helma – AUTOMATICKY.

Již potřetí upozorňujeme 18. června, na který jsme společně s našimi partnery stanovili Den s přilbou, na nezbytnost nošení odpovídající cyklistické helmy. Bez ohledu na důvod jízdy na kole, vzdálenost, kterou hodláme ujet, aktuální outfit nebo věk by pro nás mělo být zcela AUTOMATICKÉ nasadit před vyjetím přilbu.  

Argumenty pro to máme více než pádné. V roce 2022 zemřelo v provozu 42 cyklistů. Přilbu v době nehody nemělo 29 z nich. Tedy 69 % z celkového počtu usmrcených cyklistů snížilo už před vyjetím podstatně svoji šanci přežít.

Přestože je v České republice povinnost nosit cyklistickou přilbu stanovena do 18 let, rozhodně nedoporučujeme držet se tohoto faktu jako nějakého dogmatu. Na kolech i koloběžkách totiž nejčastěji umírají ti nejstarší cyklisté. Zkrátka, pokud sedáme na kolo, měli bychom nasadit helmu stejně AUTOMATICKY, jako zaléváme květinu, kterou si domů pořídíme, jako ochutnáme jídlo, které vaříme nebo jako se schováme před deštěm, když začne pršet. AUTOMATICKY děláme ve svém životě spoustu činností a používání cyklistické přilby by mělo být jednou z nich. Na věku při tom vůbec nezáleží!

Na téma cyklistických přileb, jejich potřebnosti i správného používání upozorňujeme dlouhodobě i v rámci spolupráce s našimi partnery. Jsou jimi Tým silniční bezpečnosti s projektem Na kole jen s přilbou, na jehož akcích se v regionech setkáváte pravidelně také s policisty, ale také Platforma VIZE 0 či Asociace Záchranný kruh.

SOUTĚŽ PRO CELOU RODINU

V letošním roce se k našim snahám připojuje navíc také iQ LANDIA. Liberecké vědecko – zábavní centrum poskytne volné vstupné rodině, která nám zašle do 15. září nejlepší fotografii či video na téma „Na věku nezáleží – přilbu nosí celá rodina“. Výherci získají kromě zážitku také hodnotné ceny v podobě cyklistických přileb a cyklo doplňků věnované do soutěže Týmem silniční bezpečnosti v rámci projektu Na kole jen s přilbou.

Hodnotící komise složená se zástupců partnerů kampaně bude hodnotit nápad, vtip a hlavně provázanost s tématem.

Soutěžní příspěvky, prosíme, posílejte spolu s kontaktními údaji (jméno a příjmení, telefonní číslo a kontaktní e-mailová adresa) na e-mailovou adresu pp.prevence@pcr.cz. Prosíme, vezměte na vědomí, že odeslání soutěžního příspěvku, budeme považovat za souhlas ke zveřejnění zaslaného materiálu v rámci kampaně AUTOMATICKY a propagace samotné soutěže (web, sociální sítě a další komunikační kanály).

Tedy neváhejte, nafoťte nebo natočte v rámci rodinných cyklo toulek důkaz, že dbáte na bezpečí všech členů rodiny a nosíte přilbu, a pomozte nám tak šířit osvětu. Přejeme krásné léto plné příjemných zážitků a bezpečných návratů.

pplk. Veronika Hodačová
odbor prevence Policejního prezidia ČR


Projekt Na kole jen s přilbou je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Mezi významné partnery patří Policie ČR, Horská služba ČR, podnik Lesy České republiky, s. p., Mojekolo.cz, Skupina Sev.en nebo společnost Rengl.


nahoru