Markétina dopravní výchova letos uspořádá přes 200 akcí zaměřených na dopravní výchovu dětí i dospělých


Projekt Markétina dopravní výchova přidal do letošního kalendáře o dvacet akcí víc než vloni. Bude jich celkem více než 200. Důvodem je vyšší zájem dětí i dospělých o dopravní výchovu. Vzdělávat děti budou prostřednictvím her, pro pedagogy i laickou veřejnost jsou připravené specializované semináře. Tým letos také rozšíří výuku dopravní výchovy na středních školách pomocí poslechových cvičení v hodinách angličtiny.

Každý z nás je účastníkem silničního provozu, ať už jako chodec, cyklista nebo řidič vozidla či motocyklu. Opravdu ale víme, jak se v silničním provozu chovat? Skutečně známe pravidla bezpečnosti? Problematice bezpečnosti v silničním provozu, výchově a vzdělávání dětí - budoucích řidičů, stejně jako dospělých, se už několik let věnuje projekt Markétina dopravní výchova. Pro tento rok Tým silniční bezpečnosti připravil více než 200 různých akcí a některé aktivity dostanou další rozměr.
    
Příkladem je v minulém roce vytvořený výjimečný výukový materiál pro střední školy. „Otázkou bylo, jak výuku začlenit do různých specifických oborů a úrovní středních škol, jako je třeba zdravotní sestra, kadeřnice nebo gymnázium. Společným jmenovatelem se ukázala být výuka angličtiny,“ vysvětluje Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti a pokračuje: „Vytvořili jsme dvacet listů věnovaných dopravní výchově v angličtině tak, že se při výuce děti mohou věnovat gramatice a přípravě na zkoušku jazykové úrovně B1. Letos k výukovým listům nově přibudou poslechová cvičení.“ V roce 2023 bude dál pokračovat program pro střední školy s názvem „Neumírej zbytečně“, ve kterém lektoři používají simulační výuku pomocí fiktivní dopravní nehody i řízenou diskuzi.

Program „Dny s dopravní výchovou“ seznámí děti z mateřských a základních škol pomocí her a zážitků například se základy bezpečného chování chodců v silničním provozu, dále s tím, jak být vidět za snížené viditelnosti nebo jak se správně připoutat v autosedačce. Ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák pokračuje: „Na základních školách je program obohacený o cyklistickou problematiku a základy první pomoci. Je ale nutné si uvědomit, že tento program nenahrazuje dopravní výchovu 4. ročníků na dopravním hřišti. Je to nadstavba.“
    
Ani letos nechybí pro pedagogy v mateřských a základních školách semináře akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ve kterých se seznámí s aktuální legislativou silničního provozu. „Bohužel, se získáním řidičského oprávnění většina kantorů skončila své vzdělávání v oblasti dopravy,“ podotýká Jan Polák a pokračuje: „Po ukončení seminářů mají učitelé více informací, jak do výuky začlenit dopravní výchovu, která je v učebních osnovách jen stroze. Snažíme se ukázat, jak jí nenásilně zařadit třeba do matematiky, fyziky, češtiny nebo výuky cizích jazyků.“ Věnovat dopravní výchově pár minut ve vyučovací hodině není nic složitého. V matematice je možné použít statistiku nehodovosti k výuce nebo opakování výpočtu procent. V geometrii lze využít dopravní značky při výuce osové souměrnosti a poté se žáků třeba zeptat, jestli vědí, co je to za značky. Takové příklady naleznete v mnoha předmětech.

Na léto připravuje Tým Markétiny dopravní výchovy akce pro veřejnost, dětské tábory, programy na dětských dopravních hřištích i Dopravní soutěž mladých cyklistů v Libereckém kraji. Nebudou chybět akce v blízkosti školních přechodů „Zebra se za tebe nerozhlédne“ ve spolupráci s Policií ČR. Připravují se výukové pomůcky i nová desková hra a Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti připomíná: „Už máme zkušenosti s menšími deskovými hrami, které jsou k dispozici ve školkách, školách a mezi dětmi jsou velmi oblíbené. Často je hrají třeba ve školních družinách.“ Na jaro je připravený bezplatný seminář pro rodiče v liberecké Krajské vědecké knihovně. Zaměřený bude na bezpečné cestování s dětmi a mezi tématy bude také správný výběr autosedačky nebo bezpečné poutání dítěte ve voze.

V loňském roce se uskutečnilo pod hlavičkou Markétiny dopravní výchovy 180 akcí, které navštívilo 15 224 lidí. Zájem o ně nepolevuje a letos jich mají připravených více než 200. „Těší nás zájem o semináře pro pedagogy, které realizujeme po celé republice, stejně jako zájem o akce pro veřejnost. Velký úspěch mají i programy do škol. Tam ale někdy musíme pozvání odmítat, protože nám chybí kapacity časové i personální,“ dodává závěrem Markéta Novotná.



Program Neumírej zbytečně! je realizován v rámci projektu Markétina dopravní výchova, který je spolufinancován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a podporován řadou partnerů jako Liberecký kraj, Platforma VIZE 0, z.ú., ŠKODA AUTO a.s. nebo Nadační fond ŠKODA AUTO. Více o projektu, jeho výstupy, materiály a další jsou na www.dopravnivychova.cz.
 

Celá zpráva ke stažení v DOC a PDF.


nahoru