Zebra se rozhlížela napříč republikou

Út 30. 11. 2021

Výtvarná a literární soutěž, kterou i v tomto roce vyhlásil Tým silniční bezpečnosti s Policií ČR a dalšími partnery, zná vítěze republikového kola. Děti z mateřských a základních škol si tentokrát musely poradit s tématem bezpečného přecházení. Prostřednictvím soutěžních prací měly upozornit na nejčastější chyby, kterých se chodci dopouštějí, a jak si správně počínat při přecházení silnice.

Výtvarná soutěž je vyhodnocena. Výherci republikového kola Zebra se za tebe nerozhlédne obdrží hodnotné ceny.

Jednou z nejohroženějších skupin účastníků provozu jsou chodci, zejména pak děti, které dění vnímají jinak než dospělé osoby. V silničním provozu se pohybují od nejútlejšího věku. Nejprve s rodiči v kočárku, následně se starším doprovodem za ruku a v pozdějším věku jsou samy chodci. „Smyslem soutěže je preventivně působit na chodce, připomenout jim zásady správného přecházení silnice a odbourat mýtus o absolutní přednosti chodců na přechodech. Připomínat pravidla bezpečného chování je důležité nejen pro děti, ale také pro rodiče a prarodiče,“ říká Markéta Novotná, metodička dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.

Soutěž trvala od začátku září do 22. října 2021. Děti ne/bezpečné přecházení přes silnici mohly ztvárnit literární nebo výtvarnou formou. „Výtvarná část byla rozdělena na tři kategorie podle věku dětí a literární byla určena všem žákům základních škol. Po celé republice se sešlo stovky povedených prací, za které všem účastníkům velmi děkujeme,“ pokračuje Markéta Novotná.

V letošním ročníku se sešlo téměř 2000 dětských prací v podobě obrázků nebo literárních děl. Do práce s tématem dopravní výchovy se však nezapojily jenom samotné děti. Z výtvorů ale i doprovodných popisů je patrné, že participovali i jejich učitelé a rodinní příslušníci. „Je dobře, že se nám prostřednictvím soutěže daří šířit informaci o potřebnosti dopravní výchovy od nejútlejšího věku, a že prvním místem pro nácvik bezpečného chování v silničním provozu musí být pro děti rodina, která má zásadní roli v tom, jak se budoucí chodci, cyklisté a následně ridiči budou podílet na bezpečnosti na našich silnicích," dodává plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.


 
Celá zpráva ke stažení v DOC a PDFSoutěž je vyhlášena v rámci oblíbeného projektu Markétina dopravní výchova. Tematicky navazuje na dlouholetý projekt Policie České republiky Zebra se za tebe nerozhlédne.  
 


nahoru