Učitelé jsou připraveni na výuku dopravní výchovy


Tým silniční bezpečnosti uspořádal seminář pro pedagogy mateřských a základních škol. Během celodenního školení se dozvěděli, jak pracovat s tématem dopravy a bezpečnosti na silnicích a jak informace při výuce předat nejmladším účastníkům provozu. V odpoledních blocích si za účasti dalších lektorů připomněli například poskytnutí první pomoci, chování při evakuaci, ale i to, jak bezpečně cestovat se školní skupinou hromadnou dopravou. Seminář se konal v rámci populárního projektu Markétina dopravní výchova za přispění finančních prostředků Libereckého kraje a BESIP Libereckého kraje. Školení pedagogů a podpora výuky dopravní výchovy jsou aktivity, kterým se Tým silniční bezpečnosti dlouhodobě věnuje.

Speciální seminář dopravní výchovy pro pedagogy jsme připravili ve spolupráci s Libereckým krajem a BESIPem Libereckého kraje.

Mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu patří děti. Proto je důležité věnovat dopravní výchově už odmala zvláštní pozornost. Rodiče by své děti měli vést k bezpečnému pohybu a opakovaně je upozorňovat, jak se mají v dopravním prostoru bez doprovodu dospělých chovat. Musejí vědět, jak správně přecházet přes přechod, jak bezpečně jezdit na kole, jak vystoupit z vozu nebo jak se chovat při čekání na autobus. Dopravní bezpečnost je natolik důležitým tématem, že je povinnou součástí školního vzdělávání. Záleží na škole, do jakého předmětu ji zařadí. Učitelům ale často chybí materiály a pomůcky, které jim s výukou pomohou. „Pomáháme pedagogům odborně se posouvat, snažíme se jim informace předávat přirozeně, nenásilně, tak abychom zalepili případné mezery. Naší snahou je, aby začlenění dopravních témat do výuky bylo co nejsnazší, aby získané informace, materiály a pomůcky byly při výuce dopravní výchovy skutečně přínosné,“ říká Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.


Speciální seminář akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR se uskutečnil v sídle Libereckého kraje. Dopoledne si pro účastníky připravil program Tým silniční bezpečnosti.  Učitelé dostali pomůcky k výuce a seznámili se s aktuální legislativou silničního provozu, činností BESIP v Libereckém kraji a dostupnými materiály k dopravní výchově, zejména s obsahem projektu Markétina dopravní výchova. 


V odpoledních hodinách se jim věnovali zástupci krajských pracovišť integrovaného záchranného systému. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje například představilo preventivní opatření proti šikaně. Zástupci zdravotnické záchranné služby a oblastního spolku Českého červeného kříže v Liberci poradili, jak správně postupovat při ohlášení zranění, a ukázali správné ošetření úrazů, se kterými se učitelé u dětí mohou nejčastěji setkat. Preventisté hasičského záchranného sboru pedagogům připomněli bezpečné chování při mimořádných událostech. „Pedagogové velmi ocenili účast všech složek IZS, které vnímají jako nedílnou součást dopravní výchovy,“ říká Markéta Novotná, krajská koordinátorka MD BESIP Libereckého kraje.


Součástí celodenního školení byla i přednáška Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou. „Učitele jsme seznamovali s přepravními podmínkami a bezpečností při cestování s žáky v městské hromadné dopravě. Prostor byl i na jejich otázky. Nejvíc se zajímali o nastupování a vystupování se skupinou dětí předškolního a školního věku,“ říká Martina Poršová, tisková mluvčí Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou.


„Dopravní výchova je jednou z priorit Libereckého kraje a neobejde se bez kvalitních pedagogů. Snažíme se jim proto vytvářet co nejlepší podmínky, tak aby posílili a zatraktivnili dopravní výchovu ve školách. Právě ta velkou měrou přispívá k bezpečnosti dětí na silnicích,“ dodává Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje odpovědný za resort dopravy


Více o projektu Markétina dopravní výchova můžete zjistit na www.dopravnivychova.cz.
 


nahoru