Zebra se rozhlížela v Libereckém kraji

Út 09. 11. 2021

Výtvarná a literární soutěž, kterou každý rok vyhlašují Tým silniční bezpečnosti s Policií ČR a dalšími partnery, má své krajské vítěze. Děti z mateřských a základních škol si tentokrát musely poradit s tématem bezpečného přecházení. Prostřednictvím soutěžních prací měly upozornit na nejčastější chyby, kterých se chodci dopouštějí, a jak si správně počínat při přecházení silnice. To nejlépe vystihlo 23 dětí.

V Libereckém kraji jsou známy výherci výtvarné a literární soutěže pro děti.

Jednou z nejohroženějších skupin účastníků provozu jsou chodci, zejména pak děti, které dění vnímají jinak než dospělé osoby. V silničním provozu se pohybují od nejútlejšího věku. Nejprve s rodiči v kočárku, následně se starším doprovodem za ruku a v pozdějším věku jsou samy chodci. „Smyslem soutěže je preventivně působit na chodce, připomenout jim zásady správného přecházení silnice a odbourat mýtus o absolutní přednosti chodců na přechodech. Připomínat pravidla bezpečného chování je důležité nejen pro děti, ale také pro rodiče a prarodiče,“ říká Markéta Novotná, metodička dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.


Soutěž trvala od začátku září do 22. října 2021. Děti ne/bezpečné přecházení přes silnici mohly ztvárnit literární nebo výtvarnou formou. „Soutěžním dílem tak mohla být kresba, malba, model, vyprávění, báseň nebo třeba fotopříběh. Výtvarná část byla rozdělena na tři kategorie podle věku dětí a literární byla určena všem žákům základních škol. Sešlo se nám mnoho krásných a povedených prací, za které všem účastníkům velmi děkujeme,“ pokračuje Markéta Novotná.


Komise složená ze zástupců Týmu silniční bezpečnosti, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Libereckého kraje a ilustrátora celého projektu Ondřeje Maška ocenila celkem 23 dětí. „Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci nechceme shlukovat větší počty dětí, a proto jsme ustoupili od tradičního slavnostního vyhlášení v reprezentativních prostorech Libereckého kraje. Dětem ceny předáme v následujících dnech přímo ve školách či školkách,“ vysvětluje Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje odpovědný za resort dopravy.


Vítězné práce automaticky postupují do celostátního kola, jehož slavnostní vyhlášení se uskuteční 30. listopadu 2021.


Soutěž je vyhlášena v rámci oblíbeného projektu Markétina dopravní výchova. Tematicky navazuje na dlouholetý projekt Policie České republiky Zebra se za tebe nerozhlédne, který se stal součástí Markétiny dopravní výchovy.


nahoru