Policisté se naučili, jak dětem lépe vysvětlit dopravní výchovu


Tým silniční bezpečnosti proškolil preventisty Policie ČR a obecních policií, kteří se podílejí na dopravní výchově dětí. Připravený seminář, metodika a další výukové pomůcky poradí s tím, jak téma dopravy a bezpečnosti předat nejmladším účastníkům silničního provozu. Seminář se konal v rámci populárního projektu Markétina dopravní výchova za finanční prostředky Libereckého kraje a BESIP Libereckého kraje.

Seminář dopravní výchovy pro preventisty Policie ČR a strážníky obecních policií se konal v prostorech Krajského úřadu Libereckého kraje.

Mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu patří děti. Musejí vědět, jak se chovat v dopravním prostoru, to znamená, jak správně přecházet přes přechod, jak bezpečně jezdit na kole, jak vystoupit z vozu nebo jak se chovat při čekání na autobus. Proto je dopravní výchova důležitá a je nutné věnovat se jí jak doma, tak ve škole. „Policisté jsou při besedách právě v roli lektorů dopravní výchovy mnohdy jediní, kteří témata bezpečnosti v provozu do škol přinášejí. Proto jsme opět připravili seminář s cílem usnadnit jim práci s dětmi. Věřím, že školení a další materiály poradí s tím, jak děti při výuce zaujmout, tak aby je dopravní výchova skutečně bavila,“ říká Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti

Na seminářích se účastníci seznámili s obsahem Metodiky pro preventisty PČR a strážníky OP. Část přednášky je věnována teoretickým znalostem z oblasti dopravní výchovy a jejího ukotvení v systému, dále základům vývojové psychologie dětí a pedagogickým disciplínám. Praktická část se zaměřuje na zážitkové workshopy, ve kterých se účastníci semináře seznámí s různými rolemi dětí (chodec, cyklista, spolucestující ve vozidle). K tomu pro žáky dostanou hry, plakáty, motivační básničky a říkadla a další výukové pomůcky. „Seminář realizovaný v Liberci nám mimo jiné umožnil seznámit účastníky s dobrou praxí a s podobou tzv. Dnů s dopravní výchovou, které na území kraje pořádáme řadu let v rámci projektu Markétina dopravní výchova i za podpory MD BESIP,“ říká Markéta Novotná, krajská koordinátorka MD BESIP Libereckého kraje.

Vyhodnocení prvních osmi kalendářních měsíců letošního roku ukazuje oproti předcházejícímu roku nižší počet dopravních nehod zaviněných dětmi (434 dopravních nehod) a nižší počet dětí, které při dopravních nehodách utrpěly těžká zranění. Bohužel i přes příznivý trend za sledované období zemřelo 7 dětí a dalších 46 bylo těžce zraněno. Nárůst v počtu usmrcených dětí sledujeme ve vozidlech, pokles naopak v roli chodců.

 „Ze statistik dopravní nehodovosti vyplývá, že je potřeba věnovat se chování dětí v okolí pozemních komunikací již od mateřské školy. Podporujeme proto dlouhodobě systémovou výuku ve školách, školkách, na dětských dopravních hřištích, ale i vzdělávání všech, kteří v této oblasti působí. Nyní například preventisty policie,“ dodává Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje odpovědný za rezort dopravy

Celá zpráva ke stažení ve formátu DOC a PDF.
 


Základy si mohou děti opakovat s rodiči i pedagogy. Otevření těchto témat usnadňuje projekt Markétina dopravní výchova, která přináší řadu pomůcek a materiálů. Projekt Markétina dopravní výchova nabízí výukový a současně zábavný materiál pro nejmenší. Upozorňuje na důležitost ochranných pomůcek při cyklistice nebo na nebezpečí, které hrozí při hrách v blízkosti pozemních komunikací. Je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Všechny pomůcky jsou dostupné na www.dopravnivychova.cz. Školy je pak mohou bezplatně získat na žádost u realizátora projektu.


nahoru