Poslední letošní kurzy Učme se přežít se odehrají v Třinci

Čt 26. 08. 2021

Motocyklisté jsou velmi ohroženou skupinou na našich silnicích. Následky jejich nehod bývají velmi vážné. Příčiny dopravních nehod tkví zejména v nepřiměřené rychlosti, jezdeckých chybách a panických reakcích. Svou roli také sehrává přehlednutí motocyklisty ze strany ostatních motoristů.

Dlouhodobý trend závažných nehod je sice klesající, přesto v letošním roce sledujeme meziroční nárůst usmrcených motocyklistů. Odborníci se shodují, že je nutné nadále preventivně působit a to jak na motocyklisty, tak i na ostatní účastníky silničního provozu.

Autoklub ČR a jeho partneři realizují projekt pod názvem Učme se přežít. Ten se snaží zlepšit výukové prostředí v autoškolách, rozvíjet odbornost nadstavbové výuky. Jednou z jeho aktivit jsou také kurzy na polygonech po celé ČR. „Popularita motocyklů u nás roste. Jízda na motocyklu přitom není již doménou pouze mladých lidí, ale přitahuje také střední a starší generaci, která hledá v jízdě na motocyklu zábavu a relaxaci. V letošním roce jsme motocyklistům nabídly 18 bezplatných kurzů bezpečné jízdy. Ty se odehrály na polygonech po celé ČR. Dva poslední proběhnou 28. – 29. srpna na polygonu v Třinci. Odezva od účastníků je skvělá“, říká Jan Polák, manažer projektu.

Kurzy bezpečné jízdy, neboli tzv. motoškoly se ukazují jako velmi efektivní způsob prevence. Organizátoři projektu Učme se přežít každoročně vyhodnocují změnu postojů a vývoj dovedností motocyklistů. „V letošním roce jsme do vyhodnocení efektivity nacvičovaných úkonů zapojili telemetrické zařízení a kamery. Výsledky ukazují jednoznačný posun účastníků v dovednostech a tím pádem i v bezpečnosti“, říká Jiří Novotný, šéfinstruktor z Týmu silniční bezpečnosti.


nahoru