Nová generace testových otázek pro žadatele o řidičské oprávnění ve formě HAZARD PERCEPTION

St 07. 07. 2021

Každý osmý člověk, který vlivem dopravní nehody zemře na českých silnicích, je motocyklista. Loni jich po dopravní nehodě zbytečně zemřelo 57. Vinou samotných motocyklistů zahynulo 45 osob. Nejohroženější skupinou účastníků silničního provozu jsou mladí řidiči ve věku do 24 let. Tito řidiči vyhledávají adrenalinové situace a logicky nemají dostatek zkušeností na kvalitní odhad rizika.

Jak tedy můžeme zlepšit bezpečnost řidičů začátečníků? Jednou z účinných metod je připravit je na jejich samostatnou řidičskou praxi tak, aby byli schopni rozpoznávat rizikové situace v silničním provozu, a to s dostatečným předstihem. To je základním předpokladem pro to, aby byli schopni včas a adekvátně zareagovat. „Naučit budoucí řidiče rozpoznávat rizikové situace v provozu ovšem vyžaduje komplexní přístup. Již během přípravy je třeba s nimi uchazeče o řidičské oprávnění seznamovat v teoretické rovině, ideální je navázat praktickým výcvikem na možné nebezpečné situace během praktické přípravy v provozu,“ upozorňuje Roman Budský z Platformy VIZE 0.

Evropská rada pro bezpečnost dopravy (ETSC, 2016) doporučila implementovat test vnímání rizika v evropských zemích jako oficiální součást řidičských zkouše. Kromě tohoto doporučení existují četné studie, které prokazují účinnost testu při rozlišování mezi rizikovými a nerizikovými řidiči. Zavedením testu vnímání rizika v Británii došlo k významnému snížení počtu určitého typu kolizí. (Wells a kol., 2008). Odhady naznačují, že nehody, ve kterých figurovalo zranění, se ve Velké Británii snížily o víc než 1 000 případů ročně, což vedlo k roční úspoře 90 milionů liber (Horswill, 2016).

Tréning v oblasti vnímání a predikce rizika je tedy i v zájmu českých autoškol a společnosti obecně. Cílem projektu Hazard Perception, financovaného z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, je vyvinout test vnímání rizika, který bude zohledňovat český kontext řízení.

Výsledný produkt bude obsahovat 20 testových otázek na vnímání rizik pomocí animací a video sekvencí reflektujících různorodé nebezpečné situace. Řidiči budou vyškoleni ve včasném rozeznávání rizik, reflexi informací ve zpětných zrcátkách, pozornosti např. obytným zónám a predikci rizika. Výukové materiály budou nabízeny autoškolám prostřednictvím jednoduše přístupné online platformy.

V neposlední řadě pak projekt přinese celospolečenské benefity, především v důsledku zavedení testu očekáváme snížení nehodovosti. Tento předpoklad vychází z britské zkušenosti, kde zavedení testu na celonárodní úrovni přineslo pokles počtu dopravních nehod (Wells a kol., 2008).

Proč virtuální realita? Největší učitel je sice praxe, nicméně některé situace se se na pozemní komunikaci těžko vyhledávají. Pokud bychom chtěli danou situaci zažít, museli bychom mnohdy jezdit dlouhé hodiny a hodiny, abychom narazili na požadovanou situaci, některých případech nebezpečné. S prožitím dané situace pomocí simulací si řidiči mohou vybudovat požadované asociace a jejich reakce bude mnohem rychlejší.

Cesty pro vyobrazení situací jsou dvě. První z nich je natáčení modelových situací. Tato varianta nám přináší reálný požitek a vjem z jízdy. Projekt Učme se přežít má již na svých stránkách zveřejněn 10 scén z provozu z pohledu motocyklisty a v letošním roce jich přibude dalších 5. Projekt je zejména metodický a je tak zaměřen především pro výuku a rozvedení dané situace. Aplikace je dostupná na aplikace.ucmeseprezit.cz

V letošním roce se Asociace autoškol pustila i druhým směrem, a to cestou převážně animací. V tomto prostředí 3D animací se můžeme pustit do složitějších modelů a těžko hraných situací, jako je například srna přebíhající pozemní komunikaci apod. V tomto projektu se úzce spolupracuje i s Ministerstvem dopravy, která tento počin podporuje a spolupracují na něm i další odborníci z řad dopravy, psychologů a policie.

----------------

O Fondu zábrany škod

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do Fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z Fondu jsou rozdělovány mezi základní složky Integrovaného záchranného systému (IZS), tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.


nahoru