Markétina dopravní výchova se vrátila na základní školy v Libereckém kraji

Pá 11. 06. 2021

Spolu s návratem dětí do škol a postupným uvolňováním opatření se vrátil také program Dny s dopravní výchovu na základní školy v Libereckém kraji. Děti se v něm hravou formou seznamují s bezpečným chováním v silničním provozu.

Z dopoledního programu Dny s dopravní výchovou si děti odnáší mnoho praktických zkušeností.

Žáci základních škol se prostřednictvím výukových pomůcek, party kamarádů ze Střeštěnova a lektorů Týmu silniční bezpečnosti seznamují se základními pravidly bezpečného chování v silničním provozu prostřednictvím interaktivních aktivit. Důraz je kladen na hlavní role účastníků silničního provozu, a to na chodce, cyklistu a pasažéra ve vozidle. Součástí aktivit jsou také základy první pomoci, na kterém spolupracují lektoři Českého červeného kříže z Liberce.

Děti patří mezi nejzranitelnější účastníky v provozu na našich silnicích. Program je pro děti připraven v rámci projektu Markétina dopravní výchova, kterým dlouhodobě Tým silniční bezpečnosti cílí na dětské účastníky silničního provozu, ale také jejich rodiče. „Jako motivaci využíváme ilustraci celého projektu. Děti ze základních škol se seznamují s kamarády ze Střeštěnova, kteří je provází v různých situacích, se kterými se mohou setkat v provozu,“ vysvětluje Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.

Účastníci programu si neodnáší pouze zážitek a cenné informace, které je mohou zachránit. Pro uchování vzpomínky si odnáší průkaz o absolvování programu (pro některé první osobní doklad) a malou pozornost, například v podobě reflexních pásků, dopravních omalovánek nebo dopravě-bezpečnostního časopisu.

Pro školy je tento program bezplatný díky partnerům projektu Markétina dopravní výchova, jako jsou Liberecký kraj nebo ŠKODA AUTO.


Posláním projektu Markétina dopravní výchova je vytvářet prostředí, jež bude sloužit nejen k výchově a vzdělávání dětí i dospělých v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Touto cestou bychom se rádi podíleli na podporování snižování dopravní nehodovosti a především množství zranění (i smrtelných) na silnicích. Více o projektu Markétina dopravní výchova můžete zjistit na www.dopravnivychova.cz. Projekt je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.


nahoru